Dodatki mieszkaniowe

Wymagane dokumenty:
 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 • deklaracja o dochodach
 • faktura VAT za energię elektryczną (dwie strony)
 • bieżący wydruk czynszu - spółdzielnia mieszkaniowa
 • dochody za ostanie 3 miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku

 

Kto może złożyć wniosek:

każdy

 

Opłata skarbowa:

nie dotyczy

 

Opłata administracyjna

nie dotyczy

 

Termin załatwiania sprawy:

niezwłocznie, lub w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku

 

Sposób załatwiania sprawy:

wydanie decyzji administracyjnej

 

Miejsce złożenia dokumentów

pokój 201,

osoba odpowiedzialna: Wiesława Raczkowska tel.85-682-64-51

 

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku, w terminie14 dni od daty doręczenia decyzji


Inne informacje

Wniosek o przyznanie dodatku potwierdza zarządca budynku.

Deklarację o dochodach za ostatnie 3 miesiące (poprzedzające datę złożenia wniosku) wypełnia wnioskodawca.

Dochody:

 • osoby pracujące: zaświadczenie o zarobkach od pracodawcy (brutto pomniejszone o koszty uzyskania i FUZ)
 • emeryci i renciści: zaświadczenie o wysokości emerytury / renty (brutto - ZUS, KRUS)
 • bezrobotni: zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy
 • kserokopia decyzji MOPS
 • dokument potwierdzający dochody z gospodarstwa rolnego - ha  przeliczeniowe
 • studenci - decyzje o stypendium

 

Formularze do pobrania

wniosek

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019r., poz. 2133)

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.