Z cyklu... "70 lat praw miejskich - 70 ciekawostek o Hajnówce" - kwiaty dla lekarza

Dodane przez e.rynkowska - wt., 20/04/2021 - 13:25
skan czarno-białego zdjęcia prasowego; na zdjęciu stoją po lewej chłopiec i dziewczynka, którzy wręczają kwiaty szkolnej higienistce, stojącej po prawe

Niedawno, bo 7 kwietnia obchodzony był Światowy Dzień Zdrowia i Pracownika Służby Zdrowia. Święto to obchodzone jest corocznie od 1950 w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania WHO (Światowej Organizacji Zdrowia).

W 1967 roku Gazeta Białostocka opublikowała artykuł o święcie lekarzy pt. "Kwiaty dla lekarza".

Tekst artykułu: KWIATY DLA LEKARZA (12.04.1967)

Pracownicy służby zdrowia w pow. hajnowskim uroczyście obchodzili swoje święto.

W sobotę w sali Domu Nauczyciela, odbyła się uroczysta akademia, na której podsumowano dorobek służby zdrowia w powiecie. Na akademię przybyli m.in. I sekretarz KP PZPR - Michał Niedźwiedź oraz przewodniczący Prezydium MRN - Konstanty Leszczyński.

Szybki rozwój lecznictwa w okresie władzy ludowej jest szczególnie dostrzegalny w pow. hajnowskim. Po wyzwoleniu powiat posiadał dwóch lekarzy medycyny, jedną dentystkę i pięć pielęgniarek. Dzisiaj w powiecie pracuje 31 lekarzy medycyny, z których dziewięciu ma specjalizację pierwszego stopnia, a sześciu stopnia drugiego, 10 lekarzy dentystów, 10 magistrów farmaceutów, dziewięciu lekarzy stażystów, 11 felczerów, 20 położnych i 81 pielęgniarek. Powiat posiada sześć aptek, sześć ośrodków zdrowia, sześć punktów felczerskich i cztery izby porodowe.

Dzisiejszy roczny budżet pow. hajnowskiego, wydatkowany na służbę zdrowia, przekracza 21 mln złotych, co stanowi ponad 20 proc. całego budżetu powiatu.

Najbliższa perspektywa, to dalsza rozbudowa placówek lecznictwa otwartego, głównie na wsi. W bieżącej pięciolatce wybudowane zostaną dwa nowe wiejskie ośrodki zdrowia w Dubiczach i Łosince oraz trzy spółdzielnie zdrowia w Lewkowie Starym, Klejnikach i Nowymberezowie.

Podczas akademii wręczono najbardziej zasłużonym pracownikom służby zdrowia trzy Odznaki Tysiąclecia, 33 dyplomy uznania oraz 108 nagród pieniężnych.

Zdjęcie górne po prawej: Pielęgniarki z hajnowskiego szpitala składają kwiaty na grobie zamordowanego w 1943 r. przez hitlerowców lekarza - Kazimierza Ptaszyńskiego.

[skan czarno-białego zdjęcia prasowego; 3 pielęgniarki trzymające wieniec]

Zdjęcie dolne, po prawej: Delegacja harcerskiej służby PCK ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Hajnówce, wręcza kwiaty higienistce szkolnej, pielęgniarce Jadwidze Ponieckiej.

[skan czarno-białego zdjęcia prasowego; na zdjęciu stoją po lewej chłopiec i dziewczynka, którzy wręczają kwiaty szkolnej higienistce, stojącej po prawej]

 


Source URL: https://hajnowka.pl/aktualnosc/70-lat-praw-miejskich-hajnowki-70-ciekawostek/1174-z-cyklu-70-lat-praw-miejskich-70