Na zdjęciu widnieje wiata, a pod nią kosze na odpady w kolorach zielony, żółty i niebieski.

Kategoria

Od 1 stycznia 2021 roku zostaje uruchomiony nowo wybudowany Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Hajnówce (PSZOK).

Adres PSZOK:

ul. Szosa Kleszczelowska
17-200 Hajnówka
(wjazd główną bramą Zakładu Zagospodarowania Odpadów)

Wszyscy mieszkańcy miasta Hajnówka, którzy wnoszą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, mogą bezpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych odpady komunalne zbierane selektywnie oraz inne frakcje, powstające w gospodarstwach domowych.

Punkt przyjmuje:

Punkt nie przyjmuje odpadów:

PSZOK jest czynny w dniach:

poniedziałek - wtorek w godzinach 7.00 – 11.00,
środa - nieczynny
czwartek - piątek w godzinach 11.00 – 15.00,
sobota w godzinach 8.00 – 12.00.

Kontakt w sprawie:

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel. (85) 682 64 53.


Source URL: https://hajnowka.pl/aktualnosc/budowa-punktow-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych-na-terenie-miasta-bielsk