burmistrz wręcza akt nadania sytpendium dziewczynce. Obok stoją również rodzice dziecka. Wszyscy ubrani na galowo.

Kategoria

W dniu 16 września 2022 roku odbyła się uroczystość wręczenia, wyróżnionym uczniom hajnowskich szkół podstawowych, aktów przyznania Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka im. Pelagii Ponieckiej za wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe.

Uroczystość, dzięki gościnności Pana Adama Jerzego Chudka – dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce, odbyła się w sali gimnastycznej placówki. Uatrakcyjnił ją atrakcyjny występ uczniów.

W uroczystości wzięli udział: uczniowie, rodzice oraz zaproszeni goście, między innymi Pan Edward Poniecki – syn Pani Pelagii Ponieckiej – Patronki Stypendium, członkowie Komisji Stypendialnej, dyrektorzy szkół oraz dyrektor Hajnowskiego Domu Kultury.

Pan Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta Hajnówka wraz z Jolantą Stefaniuk – Kierownikiem Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka wręczyli akty przyznania Stypendium wyróżnionym uczniom oraz listy gratulacyjne rodzicom. Łącznie przyznano 74 stypendiów Burmistrza Miasta Hajnówka im. Pelagii Ponieckiej, w tym po 4 za osiągnięcia artystyczne i sportowe.

Podziękowania otrzymał Pan Edward Poniecki oraz członkowie Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka im. Pelagii Ponieckiej.

Wszystkim Stypendystom składamy serdeczne gratulacje za imponujące wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe oraz życzymy kolejnych, wspaniałych sukcesów.

Dorota Birycka

 

Załączniki

Source URL: https://hajnowka.pl/aktualnosc/dla-mieszkanca-oswiata/2912-uroczystosc-wreczenia-stypendium-burmistrza-miasta-hajnowka