Na zielonych okręgach znajdują się daty poszczególnych etapów przebiegu budżetu obywatelskiego

Kategoria

W ramach przeprowadzonych konsultacji wpłynęło 1641 kart do głosowania, z czego 1556 to karty ważne, a 85 zostało uznane za nieważne. O nieważności karty decydowało m.in. niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie karty do głosowania, złożenie więcej niż jednej karty do głosowania, głosowanie przez osoby niebędące mieszkańcami Hajnówki, brak zgody rodzica/opiekuna prawnego na głosowanie osoby małoletniej. Liczba oddanych głosów na poszczególne projekty przedstawia się następująco:

Lp.

Tytuł projektu

Liczba głosów

1.

Plac zabaw dla dzieci na osiedlu Dolne

709

2.

Wakacyjne Granie” – Koncertowa Hajnówka

664

3.

Siłownia zewnętrzna na osiedlu Dolne

639

4.

Hajnówka dla młodych 2”

581

5.

Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 1

384

6.

Łączy nas taniec

361

7.

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - „Odłóż telefon! Przejdź bezpiecznie!”

214

8.

Odmładzamy Hajnówkę – foto, didżej, streetart

190

 

Na podstawie § 16 ust. 1 Uchwały XXXV/275/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Hajnówka dotyczących budżetu obywatelskiego na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2369) do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok wybrane zostały 3 projekty:

  • Plac zabaw dla dzieci na osiedlu Dolne
  • Wakacyjne Granie” – Koncertowa Hajnówka
  • Siłownia zewnętrzna na osiedlu Dolne

Czytaj więcej o budżecie obywatelskim 2023


Source URL: https://hajnowka.pl/aktualnosc/dla-mieszkanca/2608-budzet-obywatelski-2023-w-hajnowce-wyniki-glosowania