Nabór wniosków w ramach nowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Dodane przez administrator - pon., 01/03/2021 - 09:09

Kategoria

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce od dnia 28.02.2021r. ogłasza nabór wniosków w ramach nowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, prowadzących działalność w określonych branżach, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U.poz.371).  z uwzględnieniem przepisów art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.poz.1842 z późn.zm.).
Wysokość dotacji nie może przekroczyć 5.000,00 zł.

Wniosek o dotację może być złożony do dnia 31 maja 2021r.
Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia wypłaty środków przez PUP na konto wnioskodawcy.  
PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONE WNIOSKI O PRZYZNANIE DOTACJI MOŻNA SKŁADAĆ WYŁĄCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ OD DNIA 28.02.2021r.
 
WNIOSKI ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE
Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż (Rozp. rozdz. 3)

Strony w dziale: