Zakaz czasowego organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków oraz zakaz handlu zwierzetami gospodarskimi

Dodane przez e.rynkowska - pt., 30/04/2021 - 11:47

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hajnówce informuje, że w dniu 21.04.2021r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod poz.1707 ukazało się rozporządzenie Wojewody Podlaskiego z dnia 21 kwietnia 2021 roku, w sprawie zapobiegania wystąpieniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa podlaskiego.

W/w rozporządzenie w §1 zakazuje czasowego organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków.

Dodatkowo informuję, że targowiska miejskie w Hajnówce nie są urzędowo zatwierdzone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hajnówce do prowadzenia handlu zwierzętami gospodarskimi. Zgodnie z Art.5, ust.1, pkt 2, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 1421 t.j.) podjęcie działalności w tym zakresie jest dozwolone po uprzednim zgłoszeniu, w formie pisemnej, zamiaru jej prowadzenia powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na przewidywane miejsce jej prowadzenia, zatem prowadzenie handlu zwierzętami gospodarskimi na terenie targowisk jest nielegalne.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII w Hajnówce

Jan Dynkowski

Strony w dziale: