gfrafika uścisku dłoni z napisem POMOC PRAWNA PORADNICTWO OBYWATELSKIE MEDIACJE

Kategoria

Znalazłeś się w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w rozłożeniu długu na raty, w spłacie pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, masz problemy z pracodawcą, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc lub masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji. Darmową pomoc uzyskasz także w punktach w Powiecie Hajnowskim.

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Hajnówka

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatnych porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, na podstawie umów zawartych z Powiatem Hajnowskim – w budynku przy Marszałka Józefa Piłsudskiego 8 lok. 9 (dawna siedziba Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej przy przychodni HAJMED), 17-200 Hajnówka:
 • poniedziałek – wtorek w godz. od 8.00 do 12.00 – porad prawnych udzielają radcowie prawni,
 • środa – piątek w godz. od 8.00 do 12.00 – porad prawnych udzielają adwokaci,
 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, którego prowadzenie Powiat Hajnowski powierzył Stowarzyszeniu SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu ul. Lwowska 11, wyłonionemu w otwartym konkursie ofert – w następujących lokalizacjach: w budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8 lok. 9, 17-200 Hajnówka:
 • poniedziałek – środa w godz. od 12.00 do 16.00 – porad udzielają adwokat oraz radca prawny,
 • piątek w godz. od 12.00 do 16.00 – porad udziela doradca obywatelski,

Narewka

 • Urząd Gminy w Narewce, 17-220 Narewka, ul. Białowieska 1: czwartek w godz. od 12.00 do 16.00 – porad udziela radca prawny.

Z nieodpłatnej mediacji można skorzystać:

 • w punkcie prowadzonym przez radców prawnych w każdy poniedziałek w godz. od 8.00 do 12.00,
 • w punkcie prowadzonym przez adwokatów w każdy czwartek w godz. od 8.00 do 12.00,
 • w punkcie prowadzonym przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA w każdy piątek w godz. od 12.00 do 16.00,

po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby i w indywidualnie ustalonym terminie.

Pomoc prawna w Polsce

System darmowej pomocy prawnej funkcjonuje od 2016 r. Od dnia 1 stycznia 2019 roku usługi dostępne w punktach pomocy zostały uzupełnione o nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatną mediację. Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce – także na terenie Powiatu Hajnowskiego. Od początku 2019 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Zobacz materiały edukacyjne

Celem nieodpłatnej pomocy prawnej jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, bezpłatnej pomocy – na terenie Powiatu Hajnowskiego prowadzona jest edukacja prawna, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi przygotowanymi przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA. E-plansze zawierają najważniejsze informacje dot. systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jej funkcjonowania – także w warunkach epidemii. Natomiast filmiki to kompendium wiedzy z zakresu najważniejszych prawnych zagadnień.

Rodzaje pomocy

W zależności od potrzeb, możesz skorzystać z pomocy prawnika, doradcy, mediatora.

Prawnik udzieli nieodpłatnej pomocy prawnej i przygotuje projekt potrzebnego pisma – ale tylko w tych sprawach, które nie toczą się przed sądem. Jeżeli sprawa jest już w sądzie, w ramach nieodpłatnej pomocy możesz wnioskować o pomoc w sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego.

Do doradcy obywatelskiego świadczącego pomoc w zakresie poradnictwa obywatelskiego mogą zgłosić się np. osoby zadłużone po porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Doradca po zapoznaniu się z sytuacją zgłaszającego poinformuje o przysługujących prawach i obowiązkach, a biorąc pod uwagę indywidulaną sytuację osoby zgłaszającej się po pomoc, wesprze w samodzielnym rozwiązywaniu problemu poprzez opracowanie planu działania i pomoc w jego realizacji, skierowanie do instytucji lub placówek nieodpłatnej pomocy bądź zaproponuje mediację.

Jeżeli pozostajesz w sporze (z inną osobą, grupą osób lub instytucją, jak np. bank, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia itd.) a chciałbyś dojść do porozumienia – skorzystaj z nieodpłatnej mediacji. Rolą mediatora jest przeprowadzenie mediacji celem polubownego rozwiązania sporu. Uwaga: Z usługi nieodpłatnej mediacji wyłączone są mediacje prowadzone ze skierowania sądu oraz sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Jeśli nie jesteś pewien, który rodzaj oferowanej pomocy – mediacja, poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatna pomoc prawna znajdzie zastosowanie do twojej sprawy – zgłoś się do naszych punktów po informacje! Z porad może skorzystać każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą – która złoży oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Zapisz się na wizytę!

Na wizytę można umówić się samodzielnie: elektronicznie za pośrednictwem systemu do zapisów  on – line (link u dołu) lub ustalić termin telefonicznie pod nr 85 682 48 36, osobiście w pok. nr 9 Starostwa Powiatowego w Hajnówce od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 – 15.30 lub pod adresem e-mail: sprawy.spoleczne@powiat.hajnowka.pl.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Katarzyna Miszczuk

Materiały

Link do zapisów
Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Hajnowskim
 

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT HAJNOWSKI, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi - przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów. W 2023 roku powstała dedykowana strona: https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-hajnowski-2023/  , na której wśród darmowych materiałów edukacyjnych wyprodukowanych w II kwartale 2023 r. znajdą Państwo m.in.:

 • Kwartalnik młodzieżowy „Z Paragrafem na Ty” („Podejmowanie pracy sezonowej”),
 • Artykuły prawne (m.in.: „Świadczenia niepieniężne z opieki społecznej”, „Obowiązek szkolny – o czym powinni pamiętać rodzice?”),
 • Słuchowiska prawne/podcasty („Pojęcia prawnicze, które warto znać – zwłoka a opóźnienie, umowa zlecenie a umowa o dzieło, wypowiedzenie a odstąpienie od umowy”, „Czym różni się rozwód od separacji”),
 • Poradniki prawne („Nabycie i zbycie pojazdu – o czym należy pamiętać”, Świadczenia rodzinne”, „E-dowód, profil zaufany, podpis kwalifikowany”, „Dziedziczenie – rodzaje i tryby”),
 • Informator dla cudzoziemców (w 4 wersjach językowych: polskim, angielskim, niemieckim i ukraińskim).

plakat promujący system nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Hajnowskim

 

Materiały

Plakat promujący nieodpłatną pomoc prawną w Powiecie Hajnowskim - wersja alternatywna
plakat​_hajnowski.pdf 1.55MB
System nieodpłatnej pomocy prawnej
1​_E-plansza​_system​_nieodplatnej​_pomocy​_prawnej​_CMYK.pdf 0.64MB
Czym jest nieodpłatna pomoc prawna
2​_E-plansza​_czym​_jest​_nieodplatna​_pomoc​_prawna​_CMYK.pdf 3.95MB
Czym jest nieodpłatne porasnictwo obywatelskie
3​_E-plansza​_czym​_jest​_nieodplatne​_poradnictwo​_obywatelskie​_CMYK.pdf 4.02MB
Czym jest nieodpłatna mediacja
4​_E-plansza​_czym​_jest​_nieodplatna​_mediacja​_CMYK.pdf 4.20MB
Jak przygotować się do porady stacjonarnej
5​_E-plansza​_jak​_przygotowac​_sie​_do​_porady​_stacjonarnej​_CMYK.pdf 4.04MB
Jak przygotować się do porady zdalnej
6​_E-plansza​_jak​_przygotowac​_sie​_do​_porady​_zdalnej​_CMYK.pdf 3.87MB
Porady na odległość dla niepełnosprawnych
7​_E-plansza​_porady​_na​_odległosc​_dla​_niepelnosprawnych​_CMYK.pdf 4.03MB
Osoby uprawione do korzystania z pomocy
8​_E-plansza​_osoby​_uprawnione​_do​_korzystania​_z​_nieodplatnych​_swiadczen​_CMYK.pdf 4.13MB
Nieodpłatne świadczenia dla przedsiębiorców
9​_E-plansza​_nieodpłatne​_swiadczenia​_dla​_przesiebiorcow​_CMYK.pdf 3.93MB
Mediacja na odległość
10​_E-plansza​_mediacja​_na​_odleglosc​_CMYK.pdf 4.18MB

Wideo

 

Source URL: https://hajnowka.pl/aktualnosc/komunikaty/1083-nieodplatna-pomoc-prawna