OGŁOSZENIE - Burmistrz Miasta Hajnówka poszukuje rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne

Dodane przez e.rynkowska - czw., 08/12/2022 - 12:24

Kategoria

Hajnówka, 08.12.2022 r.

GKM.6140.102.2022

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Hajnówka realizując ustawowy obowiązek opracowania „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka w 2023 roku” poszukuje rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne, który w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, w ramach zawartej z Gminą Miejską Hajnówka umowy będzie wykonywał następujące zadanie:

"W sytuacji znalezienia zagubionego zwierzęcia gospodarskiego przyjmie je od Gminy Miejskiej Hajnówka, do opieki w swoim gospodarstwie rolnym, do czasu ustalenia przekazania zwierzęcia właścicielowi lub podjęcia dalszych decyzji o jego losie."

Gospodarstwo powinno znajdować się na terenie miasta Hajnówka lub w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Hajnówka.

Oferty, określające stawkę za przyjęcie zwierzęcia, należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. 219 do dnia 15.12.2022 r., godz. 9.00.

Załączniki do pobrania

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak

 

Strony w dziale: