Ogłoszenie w sprawie wykonywania usług weterynaryjnych w ramach realizacji "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi...2023"

Dodane przez e.rynkowska - czw., 08/12/2022 - 12:26

Kategoria

Hajnówka, dnia 08.12.2022 r.

GKM.6140.101.2022

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Hajnówka realizując ustawowy obowiązek opracowania „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2023 r.” zwraca się z do lekarzy weterynarii z zapytaniem ofertowym na realizację poniższych zadań w okresie 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.:

  1. Zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych w granicach administracyjnych miasta, z udziałem zwierząt.

  2. Prowadzenie profilaktyki zdrowotnej psów odłowionych z terenu Miasta Hajnówka przebywających w schronisku, w zakresie: szczepienia przeciwko wściekliźnie wraz z czipowaniem psów i wprowadzeniem do systemu identyfikacji oraz szczepienia przeciwko chorobom wirusowym (5 chorób), odpchlenie i odrobaczanie (raz w roku).

  3. Przeprowadzanie sterylizacji i kastracji psów odłowionych z terenu miasta Hajnówka przebywających w schronisku dla zwierząt.

  4. Usypianie ślepych miotów.

  5. Przeprowadzanie sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów doprowadzonych do lecznicy w ramach realizacji Programu przez osoby posiadające skierowanie od Urzędu Miasta.

  6. Zapewnienie opieki weterynaryjnej wolno żyjącym kotom dostarczonym przez społecznych opiekunów (tylko w przypadkach zagrażających życiu zwierzęcia).

Oferty na załączonym formularzu należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. 219 do dnia 15.12.2022 r., godz. 9.00.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak

Załączniki do pobrania

Strony w dziale: