Rekrutacja uzupełaniająca do Przedszkola nr 2 w Hajnówce

Dodane przez e.rynkowska - wt., 04/05/2021 - 08:08

Kategoria

Informacja o postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka przy ul. Warszawskiej 2 w Hajnówce ogłasza nabór uzupełniający na wolne miejsca w Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka na rok szkolny 2021/2022 w dniach 04 maja -18 maja 2021r.

ZASADY postępowania uzupełniającego do przedszkola na rok szkolny 2021/2022:

  • Postępowanie uzupełniające prowadzone jest dla kandydatów w wieku 3 -5 lat.
  • Kandydaci zamieszkali w Hajnówce mają pierwszeństwo w rekrutacji uzupełniającej.
  • Kandydaci zamieszkali poza terenem miasta Hajnówka oraz w wieku 2,5 lat mogą zostać przyjęci do przedszkola, jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.
  • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dwuetapowo, w oparciu o kryteria o charakterze ustawowym i ustalone przez organ prowadzący.
  • W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia.
  • Wyniki podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie listy w widocznym miejscu, w siedzibie Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka przy ul. Warszawskiej 2.
  • Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną udostępnione 28 maja 2021r.
  • Rodzice kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 mają obowiązek podpisania oświadczenia o woli korzystania z usług przedszkola. Termin podpisywania oświadczeń: 31 maja - 07 czerwca 2021 r. Podpisanie oświadczenia jest warunkiem przyjęcia kandydata do przedszkola.
  • Listy przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola oraz liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole dysponuje zostaną udostępnione 14 czerwca 2021r.

Dyrektor Przedszkola

Iwona Raszkiewicz

REKRUTACJA na rok szkolny 2021/2022


 

Informacja o postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce na rok szkolny 2021/2021

Zarządzenie Nr 13 -2021 Burmistrza Miasta z dnia 25 stycznia 2021 roku

Uchwała Rady Miasta w sprawie kryteriów rekrutacji

Dokumenty do pobrania:

Wniosek z załącznikami

 

Klauzula informacyjna RODO


 


Source URL: https://hajnowka.pl/aktualnosc/oswiata/1210-rekrutacja-uzupelaniajaca-do-przedszkola-nr-2-w-hajnowce