Kategoria

ZOK.042.3.1.2019

Informacja o wyniku postępowania - Zapytania ofertowego nr ZOK.042.3.1.2019 z dnia 03.07.2019 r. na zakup, dostawę i montaż mebli oraz sprzętu specjalistycznego do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce.

 

Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Miejska Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1
REGON 050658999, NIP 6030006341

 

Nazwa zamówienia:

Zapytanie ofertowe nr ZOK.042.3.1.2019 z dnia 03.07.2019 r. na zakup, dostawę i montaż mebli oraz sprzętu specjalistycznego do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru następującego Wykonawcy do realizacji zamówienia:

Część I: Marek Józef Mikołowski

ul. Nadawki 1A/4U

16-010 Wasilków

Część II: SOBEX-NOWY

ul. Parkowa 4/1

17-200 Hajnówka

 

Uzasadnienie wyboru:

Wnioskodawcy, których oferty zostały wybrane do realizacji zamówienia, w ramach Zapytania ofertowego na zakup, dostawę i montaż mebli oraz sprzętu specjalistycznego do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce, zaoferowali najkorzystniejsze kryteria realizacji zamówienia i uzyskali najwyższą liczbę punktów.

 

Burmistrz

Jerzy Sirak

 

Stopka w kształcie poziomego białego prostokąta. Na niej znajdują się cztery loga: od lewej: pionowy pochylony prostokąt w kolorze granatowym, na nim trzy gwiazdy w kolorach: białym, żółtym i czerwonym. Po prawej stronie napis: Fundusze Europejskie Program Regionalny; drugie logo:  po lewej stronie kształt biało – czerwonej flagi. Po prawej stronie czarny dwurzędowy napis: Rzeczpospolita Polska; trzecie logo: Głównym motywem jest żubr zbudowany z różnobarwnych kwadratów, tworząc nowoczesną kompozycję, nawiązującą do współczesnego obrazu komputerowego. Po lewej stronie logotypu widnieje napis: Podlaskie; czwarte logo:  po prawej flaga Unii Europejskiej: Poziomy ciemnoniebieski kwadrat, pośrodku dwanaście żółtych gwiazdek ułożonych w kształcie koła. Po lewej napis: Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny.


Source URL: https://hajnowka.pl/aktualnosc/projekty-moja-szkola/594-informacja-o-wyniku-postepowania-zapytania-ofertowego-nr