Kategoria

Nauczyciele trzech hajnowskich szkół podstawowych (Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce), w okresie od 22 stycznia 2020 r. do 14 lutego 2020 r., uczestniczyli w szkoleniu z zakresu kompetencji cyfrowych. Szkolenie zostało zorganizowane w ramach realizacji projektu „Moja szkoła", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zostało ono podzielone na dwie części.

W wyżej wymienionym okresie odbyła się pierwsza część szkolenia – z zakresu stosowania technologii TIK na zajęciach edukacyjnych – była skierowana do 54 nauczycieli z wyżej wymienionych szkół. Składała się z 4 modułów, jak niżej:

I moduł – Obsługa i wykorzystanie sprzętu TIK w nauczaniu przedmiotowym,

II moduł – Korzystanie z zasobów edukacyjnych w Internecie, w tym z PPE, praca w chmurze,

III moduł – Tworzenie materiałów edukacyjnych w TIK, w tym prezentacje i wizualizacje w oparciu o TIK,

IV moduł – Jak zapobiegać cyberprzemocy (cyberbezpieczeństwo) i prawa autorskie.

Szkolenie zakończyło się testem sprawdzającym oraz uzyskaniem certyfikatu poświadczającego podniesienie kompetencji nauczycieli w w/w zakresie.

Druga część szkolenia dotycząca programowania z elementami mechatroniki, która skierowana jest do 3 nauczycieli informatyki, odbędzie się w marcu br.

Jolanta Stefaniuk, Urząd Miasta Hajnówka

logo FPER RP Podlaskie UEEFS


Source URL: https://hajnowka.pl/aktualnosc/projekty-moja-szkola/595-nauczyciele-hajnowskich-szkol-podstawowych-wzieli-udzial-w