Kategoria

ZOK.042.2.2.2019

Informacja o wyniku postępowania - Zapytania ofertowego nr ZOK.042.2.2.2019 z dnia 17.07.2019 r. na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych oraz materiałów papierniczych do Przedszkola Nr 1 w Hajnówce w ramach realizacji projektu „Moje przedszkole"

Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Miejska Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1
REGON 050658999, NIP 6030006341

Nazwa zamówienia:

Zapytanie ofertowe nr ZOK.042.2.2.2019 z dnia 17.07.2019 r. na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych oraz materiałów papierniczych do Przedszkola Nr 1 w Hajnówce w ramach realizacji projektu „Moje przedszkole"

W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru następującego Wykonawcy do realizacji zamówienia:

SOBEX-NOWY

ul. Parkowa 4/1

17-200 Hajnówka

Uzasadnienie wyboru:

Wnioskodawca, którego oferta została wybrana do realizacji w ramach Zapytania ofertowego nr ZOK.042.2.2.2019 z dnia 17.07.2019 r. na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych oraz materiałów papierniczych do Przedszkola Nr 1 w Hajnówce w ramach realizacji projektu „Moje przedszkole", zaoferował najkorzystniejsze kryteria realizacji zamówienia i uzyskał najwyższą liczbę punktów.

Burmistrz

Jerzy Sirak

logo_FPER_RP_Podlaskie_UEEFS


Source URL: https://hajnowka.pl/aktualnosc/projekty-moje-przedszkole/603-informacja-o-wyniku-postepowania-zapytanie-ofertowe-nr