Trzy osoby pochylaja sie nad mapami

Kategoria

Stan zieleni, rodzaj nawierzchni ulic i chodników oraz budynki. Te elementy przestrzeni interesują studentów Wydziału Architektury z Politechniki Białostockiej, którzy wraz z opiekunami od ubiegłego tygodnia prowadzą inwentaryzację centrum Hajnówki.

W przedsięwzięciu bierze udział 23 studentów, którzy w Hajnówce odbywają praktyki. W ubiegłym tygodniu pracowali w terenie, w tym zaś będą opracowywać zebrane dane. Inwentaryzacja dotyczy w sumie trzech obszarów miasta.

Celem praktyki jest zapoznanie studentów ze sposobami inwentaryzacji urbanistycznej tj. zbieraniem informacji dotyczących stanu istniejącego przestrzeni architektoniczno-urbanistycznej miasta oraz sposobami ich opracowania wyjaśnia prof. Halina Łapińska z Politechniki Białostockiej, pod której opieką studenci odbywają praktyki. – Ich zadaniem jest naniesienie na mapę wszystkich istniejących elementów zagospodarowania, czyli zabudowy, zieleni, rodzaju nawierzchni, małej architektury. Do tego służą karty inwentaryzacji urbanistycznej z szeregiem punktów, które studenci uzupełniają podczas wizji w terenie.

To, co widzą na miejscu, nanoszą na mapy otrzymane od miasta. Dzięki takim działaniom mapy są aktualizowane. Do tego wykonują rysunki np. elementów architektonicznych bądź zieleni oraz zdjęcia. Te z kolei można odnieść do wcześniejszych zasobów i w ten sposób uzyskać porównanie, jak na przestrzeni lat zmieniała się Hajnówka.

Mapy geodezyjne dotyczące terenu Hajnówki Centralnej wymagają uzupełnienia. Jest tu całe mnóstwo zieleni, w tym wieloletnich drzew – zauważa prof. Łapińska.

Dla studentów praca w terenie to ciekawe i potrzebne doświadczenie. Dla miasta zaś duża korzyść. Chodzi oczywiście o wspomnianą aktualizację map, ale nie tylko. Zebrane dane posłużą bowiem do tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście. Zostaną też wykorzystane w konkursach architektonicznych.

Jeden z nich to ART TIME, czyli konkurs na zagospodarowanie terenu wokół Hajnówki Centralnej. Efektem ma być projekt jak najlepiej odpowiadający na potrzeby młodzieży. Przypomnijmy, że konkurs jest skierowany do studentów architektury PB, którzy dzięki sugestiom młodych hajnowian, stworzą projekt przyjaznej dla nich przestrzeni. Rozstrzygnięcie odbędzie się jesienią.

Dane z inwentaryzacji zostaną też wykorzystane w konkursie architektonicznym na Nowe Centrum Miasta. Przygotowania do jego ogłoszenia trwają. W przyszłym tygodniu odbędzie się w tej sprawie spotkanie z architektami. Oba konkursy odbędą się w ramach projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”.

Julia Szypulska, Referat Rozwoju


Source URL: https://hajnowka.pl/aktualnosc/projekty-program-rozwoj-lokalny/2701-trwa-inwentaryzacja-centrum-miasta-zebrane-dane