Kategoria

Stopka w kształcie poziomego białego prostokąta. Na niej znajdują się cztery loga: od lewej: pionowy pochylony prostokąt w kolorze granatowym, na nim trzy gwiazdy w kolorach: białym, żółtym i czerwonym. Po prawej stronie napis: Fundusze Europejskie Program Regionalny; drugie logo:  po lewej stronie kształt biało – czerwonej flagi. Po prawej stronie czarny dwurzędowy napis: Rzeczpospolita Polska; trzecie logo: Głównym motywem jest żubr zbudowany z różnobarwnychkwadratów, tworząc nowoczesną kompozycję, nawiązującą do współczesnego obrazu komputerowego. Po lewej stronie logotypu widnieje napis: Podlaskie; czwarte logo:  po prawej flaga Unii Europejskiej: Poziomy ciemnoniebieski kwadrat, pośrodku dwanaście żółtych gwiazdek ułożonych w kształcie koła. Po lewej napis: Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU
„Przedszkole marzeń"

Serdecznie zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce do zgłaszania dzieci do udziału w projekcie „Przedszkole marzeń". Realizacja projektu jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Nabór wniosków odbywał się za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska".

Celem projektu jest wsparcie rozwoju 40 dzieci z miasta Hajnówka poprzez zapewnienie równego dostępu do edukacji, w tym wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie wychowania przedszkolnego oraz jej dostosowanie do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych dzieci, zwłaszcza w zakresie stwierdzonych deficytów i doposażenie w pomoce dydaktyczne i terapeutyczne w szczególności dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Projekt obejmuje realizację zajęć dla łącznie 40 dzieci, w tym:

Wszystkie działania projektowe będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci objętych wsparciem. Jedno dziecko będzie mogło wziąć udział w kilku działaniach projektowych (według zdiagnozowanych potrzeb).

W ramach realizacji projektu zostaną doposażone dwie sale dydaktyczne i gabinety terapeutyczne.

Zgłoszenia do udziału w projekcie będą przyjmowane w terminie do 11 do 22 stycznia 2021 r. u Dyrektora Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce przy ul.Rzecznej 3 lub w Biurze Projektu, Urząd Miasta Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, pokój 206 (II piętro), tel. 85 682-24-88.

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA UDZIAŁU DZIECI W PROJEKCIE.

Jolanta Stefaniuk, Urząd Miasta Hajnówka

Załączniki

Source URL: https://hajnowka.pl/aktualnosc/projekty-przedszkole-marzen/782-rekrutacja-do-projektu-przedszkole-marzen