Rozbudowa drogi gminnej nr 108514B - ul. Mikołaja Reja - od km 0,008 do km 0+445 w mieście Hajnówka

Dodane przez administrator - pt., 29/01/2021 - 14:37

Kategoria

Grafika z napisem: Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Fundusz dróg samorządowych (nazwa i numer drogi), dofinansowanie 1.998.469,98zł, całkowita wartość inwestycji 3.686.161,17zł


Cele projektu:
W ramach zadania powstała droga o nawierzchni asfaltowej z obustronnym chodnikiem, dwukierunkową ścieżką rowerową, 2 zatokami autobusowymi, 74 miejscami do parkowania równoległego oraz 4 miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych. Wykonano także nowa kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne i doświetlone przejścia dla pieszych. Przebudowano 2 skrzyżowania z drogami wojewódzkimi, zamontowano bariery ochronne w pobliżu przedszkola i szkoły a także nowe oznakowanie pionowe i poziome.
Realizacja inwestycja zwiększy stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawi standard techniczny drogi i spójność sieci drogowej oraz zwiększy dostępność transportową.
 

Lp.

Efekty rzeczowe projektu

Ilość

1

Jezdnia

437 mb

2

Chodnik

874 mb

3

Ścieżka rowerowa

874 mb

4

Odwodnienie

437 mb

5

Przystanki komunikacyjne

 2 szt.

6.

Skrzyżowania

2 szt.

7.

Oświetlone przejścia dla pieszych

4 szt.

8.

Oświetlenie uliczne

437 mb

 

Paweł Denisiuk

Referat Polityki Gospodarczej

Urząd Miasta Hajnówka

tablica informacyjna o źródle dofinansowania inwesstycji; u góry obok siebie flaga Polski oraz godło; po spodem napis Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; na samym dole kwota dofinansowania i całkowia kwota inwestycji

Strony w dziale: