plakat

Kategoria

Oddział Podlaski PFRON prowadzi rekrutację osób niepełnosprawnych oraz osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich stanu zdrowia i ich zainteresowań do Projektu Kompleksowej Rehabilitacji.

Jest to projekt pilotażowy dofinansowany ze środków UE, który oferuje kompleksową rehabilitację, szkolenia, warsztaty. Pobyt w ośrodku jest całkowicie bezpłatny (trwa średnio ok. 4-5 miesięcy). Rehabilitacja odbywa się w aspektach medycznym, psychospołecznym i zawodowym. Głównym założeniem projektu jest szansa na aktywizację zawodową osoby.

Powyższa rekrutacja została rozszerzona o obywateli z Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym musieli opuścić terytorium tego państwa. Jeżeli macie Państwo w swoich rejestrach osoby z Ukrainy które są  niepełnosprawne, mają legalny pobyt na terenie Polski, chcą pozostać w Polsce przez okres 1 roku, a po odbytej rehabilitacji podjąć pracę, prosimy o kierowanie tych osób do Oddziału Podlaskiego PFRON.

W ośrodku obywatele z Ukrainy mogą przebywać z rodziną. Pobyt jest całkowicie bezpłatny, Zakwalifikowanym Uczestnikom, którzy nie posiadają innych źródeł dochodu, projekt oferuje także wypłatę stypendium rehabilitacyjnego za czas obecności na wszystkich typach zajęć. Stypendium wynosi 120 % zasiłku dla bezrobotnych i przysługuje w przypadku gdy miesięczny wymiar wsparcia rehabilitacyjnego wynosi co najmniej 150 godzin.

Podaję dane adresowe do kontaktu: Oddział Podlaski PFRON w Białymstoku   ul. Fabryczna 2, prosimy wcześniej o kontakt telefoniczny  85-733-87-11 lub emailowy:  ebaszko@pfron.org.pl   z ambasadorem projektu w regionie Ewą Baszko, która  przekaże więcej informacji o projekcie i pobycie Uchodźców w Ośrodku rehabilitacji kompleksowej.

Załączniki

Source URL: https://hajnowka.pl/aktualnosc/zdrowie-pomoc-ukrainie/2493-kompleksowa-rehabilitacja-rozszerzona-o-obywateli-z-ukrainy