Kategoria

Przemoc - choć nie zawsze boli fizycznie, każdy jej przejaw zostawia głęboki ślad w psychice, niszcząc poczucie wartości, godności i zaufanie.
 
Najtrudniejszym w przeciwdziałaniu temu zjawisku jest fakt, że choć przemoc jest wszechobecna - nadal pozostaje tematem tabu.
 
Zawoalowana w społeczne konwenanse, w którym to ofiara czuje lęk przed przeciwstawianiem się oprawcy, obawia się społecznego ostracyzmu i napiętnowania. Nie bójmy się reagować - bo tylko zdecydowane działanie potrafi zahamować przemoc. Pozwólmy sobie pomóc, korzystajmy z pomocy instytucji, które zostały ku temu powołane.
 
Czym jest przemoc, jak się jej ostrzegać, gdzie szukać pomocy - odpowiedzi zawiera Informator Powiatu Hajnowskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przygotowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce (PCPR). Jednocześnie PCPR przypomina jednocześnie o prowadzonej rekrutacji do Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
 
Celem Programu jest edukacja w kierunku zmiany zachowań agresywnych na rzecz postawy partnerstwa i poszanowania wobec domowników, w tym nauczenia samokontroli osoby stosującej przemoc w rodzinie. Program jest bezpłatny, składa się ze spotkań grupowych i indywidualnych.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10A, 17-200 Hajnówka.

Informacji dot. udziału w Programie udziela pracownik Centrum, w dni robocze, w godzinach: 08.00 - 15.00, Nr. telefonu: 85-682-36-42, mail: pcpr@powiat.hajnowka.pl.

Materiały

Informator Baza teleadresowa instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują wszelkie działania adresowane do osób stosujących przemoc domową
Informator - wersja doc..docx 0.04MB

Informator Baza teleadresowa instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują wszelkie działania adresowane do osób stosujących przemoc domową
Baza​_teleadresowa.pdf 1.74MB


Source URL: https://hajnowka.pl/aktualnosc/zdrowie/4825-baza-teleadresowa-instytucji-rzadowych-i-samorzadowych-podmiotow-oraz