Jak segregować odpady? – zadbajmy o naszą planetę - spot

Zapraszamy do zapoznania się ze spotem "Jak segregować odpady? – zadbajmy o naszą planetę". Materiał dostępny z transkrypcją. Poniżej znajduje się materiał tekstowy, który został zaprezentowany na filmie.

 

Video file

Projekt realizowany w ramach projektu „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka” w ramach działania 2.2. Gospodarka Odpadami Komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – WORKI ŻÓŁTE

WRZUCAMY:

 • nakrętki, kapsle, zakrętki od słoików
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku)
 • opakowania po kosmetykach (np. szamponach itp.)
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach
 • torebki po chipsach,
 • metale kolorowe,

NIE WRZUCAMY:

 • plastikowych zabawek
 • opakowań po olejach silnikowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • zużytego sprzętu elektronicznego

 
PAPIER – WORKI NIEBIESKE

WRZUCAMY:

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • gazety i czasopisma
 • zeszyty i książki
 • torby i worki papierowe

NIE WRZUCAMY:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • papierowych worków po nawozach, cemencie
 • tapet, ubrań
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych

SZKŁO – WORKI ZIELONE

WRZUCAMY:

 • szklane butelki i słoiki po napojach i żywności
 • szklane opakowania po kosmetykach

NIE WRZUCAMY:

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • szkła okularowego
 • szkła żaroodpornego
 • zniczy z zawartością wosku
 • reflektorów
 • żarówek, świetlówek
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach
 • luster, szyb okiennych i zbrojonych
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek

ODPADY BIODEGRADOWALNE – WORKI BRĄZOWE/ KOMPOSTOWNIIK

WRZUCAMY:

 • resztki jedzenia (bez foliowych torebek)
 • odpadki warzywne i owocowe
 • skorupki jajek
 • fusy z kawy i herbaty
 • gałęzie drzew i krzewów

NIE WRZUCAMY:

 • odpadków mięsnych
 • oleju jadalnego
 • kości zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków i innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

Adresy Punktów Selektywnej Zbiórki Odadów Komunalnych:

 • 17-200 Hajnówka, ul. Kleszczelowska (przy Zakładzie Zagospodarowania Odpadów)
 • 17-1100 Bielsk Podlaski, ul. Torowa 40

 

Strony w dziale: