Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

OD 6 WRZEŚNIA 2019 R. WSZYSCY MIESZKAŃCY MAJĄ OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH.

Właściciele/zarządcy zamieszkałych nieruchomości, którzy jeszcze nie segregują odpadów komunalnych powinni złożyć w Urzędzie Miasta Hajnówka (pokój 203, II piętro) deklarację z uwzględnieniem segregacji odpadów. Po złożeniu deklaracji otrzymają worki do segregacji oraz aktualne wytyczne.

Każdy brak segregacji odpadów lub stwierdzenie nieprawidłowości w segregacji będą skutkowały odebraniem odpadów jako zmieszanych i podwyższeniem opłaty za miesiące, w których nie dopełniono obowiązku.

PAMIĘTAJMY!!!

OD JAKOŚCI SEGREGACJI ODPADÓW ZALEŻY WYSOKOŚĆ OPŁAT, KTÓRE PONOSIMY ZA ICH ZBIÓRKĘ I ZAGOSPODAROWANIE

 

Jednolity System Segregacji Odpadów


Source URL: https://hajnowka.pl/strona/dla-mieszkanca-ekohajnowka-odpady/865-zmiana-ustawy-o-utrzymaniu-czystosci-i-porzadku-w