Jak segregować odpady?

OD 6 WRZEŚNIA 2019 R. WSZYSCY MIESZKAŃCY MAJĄ OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Właściciele/zarządcy zamieszkałych nieruchomości, którzy jeszcze nie segregują odpadów komunalnych powinni złożyć w Urzędzie Miasta Hajnówka (pokój 203, II piętro) deklarację z uwzględnieniem segregacji odpadów. Po złożeniu deklaracji otrzymają worki do segregacji oraz aktualne wytyczne.

Każdy brak segregacji odpadów lub stwierdzenie nieprawidłowości w segregacji będą skutkowały odebraniem odpadów jako zmieszanych i podwyższeniem opłaty za miesiące, w których nie dopełniono obowiązku.

Uwaga!  Nie ma obowiązku mycia opakowań z tworzyw sztucznych, metali czy szkła. Pamiętajmy, że mycie opakowań powoduje zwiększone zużycie wody.
Opakowania należy jedynie opróżniać z ich zawartości i wrzucać do opadów segregowanych.

PAMIĘTAJMY! OD JAKOŚCI SEGREGACJI ODPADÓW ZALEŻY WYSOKOŚĆ OPŁAT, KTÓRE PONOSIMY ZA ICH ZBIÓRKĘ I ZAGOSPODAROWANIE

Więcej o Jednolitym Systemie Segregacji Odpadów na www.naszesmieci.pl


JEDNOLITY SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW:

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – WORKI ŻÓŁTE

WRZUCAMY:

 • nakrętki, kapsle, zakrętki od słoików
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku)
 • opakowania po kosmetykach (np. szamponach itp.)
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach
 • torebki po chipsach,
 • metale kolorowe,

NIE WRZUCAMY:

 • plastikowych zabawek
 • opakowań po olejach silnikowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • zużytego sprzętu elektronicznego

PAPIER – WORKI NIEBIESKE

WRZUCAMY:

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • gazety i czasopisma
 • zeszyty i książki
 • torby i worki papierowe

NIE WRZUCAMY:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • papierowych worków po nawozach, cemencie
 • tapet, ubrań
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych

SZKŁO – WORKI ZIELONE

WRZUCAMY:

 • szklane butelki i słoiki po napojach i żywności
 • szklane opakowania po kosmetykach

NIE WRZUCAMY:

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • szkła okularowego
 • szkła żaroodpornego
 • zniczy z zawartością wosku
 • reflektorów
 • żarówek, świetlówek
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach
 • luster, szyb okiennych i zbrojonych
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek

ODPADY BIODEGRADOWALNE – WORKI BRĄZOWE/ KOMPOSTOWNIIK

WRZUCAMY:

 • odpadki warzywne i owocowe
 • fusy z kawy i herbaty
 • gałęzie drzew i krzewów

NIE WRZUCAMY:

 • odpadków pochodzenia zwierzęcego (np. produkty mleczne i mięsne, skorupki jaj)
 • oleju jadalnego
 • kości zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków i innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

 

Adres Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

 • 17-200 Hajnówka, ul. Szosa Kleszczelowska (przy Zakładzie Zagospodarowania Odpadów)

SPOT "JAK SEGREGOWAĆ ODPADY - zadbajmy o naszą planetę"

Zapraszamy do zapoznania się ze spotem "Jak segregować odpady? – zadbajmy o naszą planetę". Materiał dostępny z transkrypcją. Poniżej znajduje się materiał tekstowy, który został zaprezentowany na filmie.

 

Video file

Projekt realizowany w ramach projektu „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka” w ramach działania 2.2. Gospodarka Odpadami Komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


ULOTKI - PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW

 


Source URL: https://hajnowka.pl/strona/dla-mieszkanca-ekohajnowka-odpady/866-jak-segregowac-odpady