Terminy płatności i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami

Terminy płatności i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami

Od 1 stycznia 2021 roku opłata za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych wynosi:

  • 18,00 zł od mieszkańca za miesiąc, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 15,00 zł od mieszkańca nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym za miesiąc, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a bioodpady,  stanowiące odpady komunalne, kompostowane w kompostowniku przydomowym,
  • 36,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość za niedopełnienie obowiązku segregacji.

Terminy płatności:

  • I kwartał - do 10 kwietnia
  • II kwartał - do 10 lipca
  • III kwartał - do 10 października
  • IV kwartał - do 15 grudnia

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Strony w dziale: