"MALUCH +" 2021

09.12.2021r.

Miasto Hajnówka otrzymało dodatkowe środki w wysokości 79.920,00 zł w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021 z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych z udziałem programu „MALUCH” w Żłobku Samorządowym w Hajnówce, ul. Armii Krajowej 24. Łączna kwota otrzymanego dofinansowania w ramach w/w programu, w 2021 roku, wyniosła 150.960,00 zł.


09.06.2021r.

Miasto Hajnówka otrzymało dofinansowanie w wysokości 71.040,00 zł w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021 z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych z udziałem programu „MALUCH” w Żłobku Samorządowym w Hajnówce, ul. Armii Krajowej 24.

Umowa o udzielenie wsparcia została zawarta w dniu 9 czerwca 2021 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim – Bohdanem Paszkowskim, a Burmistrzem Miasta Hajnówka – Jerzym Sirakiem.

 

Jolanta Stefaniuk, Urząd Miasta Hajnówka


 


Source URL: https://hajnowka.pl/strona/gmina-miejska-hajnowka-projekty/1313-maluch-2021