Projekty zrealizowane

Projekty zrealizowane w latach 2018-2022

ZREALIZOWANE PROJEKTY (odniesienie do starej strony www):

Okres programowania 2007-2013

Okres programowania 2004-2006

Fundusze przedakcesyjne (PHARE, ISPA)


Source URL: https://hajnowka.pl/strona/gmina-miejska-hajnowka-projekty/2015-projekty-zrealizowane