Przebudowa drogi gminnej nr 108497B - ul. Aleksego Zina w mieście Hajnówce

Cele projektu:

W ramach zadanie powstała droga o nawierzchni asfaltowej z obustronnym chodnikiem, 75 miejscami do parkowania prostopadłego oraz 3 miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych. Wykonana zostanie także nowa kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne w technologii LED. Przebudowane zostaną 2 skrzyżowania: z drogą wojewódzką oraz droga gminną. Ulica zyska także nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Realizacja inwestycja zwiększy stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawi standard techniczny drogi i spójność sieci drogowej oraz zwiększy dostępność transportową.

Lp.

Efekty rzeczowe projektu

Ilość

1

Jezdnia

195 mb

2

Chodnik

390 mb

4

Odwodnienie

182 mb

5

Przebudowa skrzyżowań

 2 szt.

Całkowita wartość inwestycji:

2.710.626,79 zł

Dofinansowanie:

1.204.428,00 zł

ze środków rządowego FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG „Przebudowa drogi gminnej nr 108497B - ul. Aleksego Zina w mieście Hajnówce"

Paweł Denisiuk

Referat Polityki Gospodarczej

Urząd Miasta Hajnówka


Source URL: https://hajnowka.pl/strona/gmina-miejska-hajnowka-projekty/2691-przebudowa-drogi-gminnej-nr-108497b-ul-aleksego-zina-w