Modernizacja dwóch kotłowni i budowa jednej kotłowni w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Hajnówce

 

"Modernizacja dwóch kotłowni i budowa jednej kotłowni w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Hajnówce". Inwestycja  polega na  modernizacji kotłowni miałowej przy ul. Małej 20 oraz kotłowni olejowej przy ul. Lipowej 66 i budowę kotłowni na biomasę. W jej ramach m.in. zostaną zakupione 2 ładowarki na biomasę; montaż wyciągów popiołu, wiat na biomasę, wiat na popioły, stacji uzdatniania wody, stacji pomp, stacji odpylania spalin oraz montaż odpylaczy cyklonowych.

 

Termin realizacji: 14.10.2022 r. - 14.01.2024 r.

Całkowita wartość inwestycji:  13 541 002, 35 zł

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład: 9 004 750,00 zł

Wkład własny:  4 536 252, 35 zł

logotypy: flaga, godło Polski, logo miasta Hajnówka, logo programu Polski Ład


Source URL: https://hajnowka.pl/strona/gmina-miejska-hajnowka-projekty/3739-modernizacja-dwoch-kotlowni-i-budowa-jednej-kotlowni-w