"Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera"

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z:

 • Gminą Miejską Hajnówka

 • Miejską Biblioteką Publiczną im. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce

 • Hajnowskim Domem Kultury

 • Stowarzyszeniem Kulturalnym Pocztówka

 • partnerem ponadnarodowym: Pro Loco Matera (Włochy).

od 1 grudnia 2019 r. realizuje projekt "Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt zakłada poprawę funkcjonowania Miasta Hajnówka w obszarze dostępności dla osób o szczególnych potrzebach poprzez wypracowanie i wdrożenie nowego standardu świadczenia usług wraz ze zmianami w przestrzeni publicznej w obszarze kultury i turystyki we współpracy z partnerem włoskim. Rozwiązanie wypracowywane przez międzysektorową Grupę Inicjatywną z partnerem ponadnarodowym, będzie wdrażane przy szerokiej współpracy partnerów lokalnych.

Nowe rozwiązanie ujęte w Programie Dostępna Hajnówka Kultura i Turystyka, będzie składać się z następujących komponentów:

 1. modelowy audyt dostępności dla osób o specyficznych potrzebach obiektów kultury i związanych z turystyką

 2. standard świadczenia usług kulturalnych dostosowanych do potrzeb osób o szczególnych potrzebach

 3. standard świadczenia usług turystycznych dostosowanych do potrzeb osób o szczególnych potrzebach, uwzględniający uniwersalne projektowanie w przestrzeni

 4. standard dostępności urzędu, w tym obsługi klientów dostosowany do potrzeb osób o szczególnych potrzebach w Hajnówce

Program będzie realizował cele rządowego programu Dostępność + i będzie zgodny z Lokalnym Programem Rewitalizacji. Realizatorom projektu zależy na wypracowaniu rozwiązań, które:

 • wprowadzą nowe rozwiązania na terenie miasta Hajnówka w obszarze dostępności kultury i turystyki dla osób o specyficznych potrzebach

 • będą bazowały na trwałej, systematycznej współpracy sektora publicznego i społecznego

 • będą dążyły do realizacji usług publicznych z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania i specyficznych potrzeb odbiorców o utrudnionym dostępie

 • uwzględnią lokalny potencjał oraz zasoby kulturowe

 • uwzględnią rozwiązania w sferze dostępności fizycznej oraz zmysłowej (słuch, wzrok, dotyk, zapach) na przykładzie rozwiązań w mieście Matera

 • będą możliwe do implementacji w innych miastach o wielkości do 30 000 mieszkańców.

Okres realizacji projektu:

od 1 grudnia 2019 roku do 31 maja 2022 roku

Wartość projektu:

1 916 416,80zł, w tym dofinansowanie z UE: 1 850 416,80zł

PROFIL NA FACEBOOK: Hajnówka Dostępna

 

Grafika
logo FPER RP Podlaskie

Source URL: https://hajnowka.pl/strona/gmina-miejska-hajnowka-projekty/621-hajnowka-dostepna-program-dostepnosci-miasta-w-sferach