"Przedszkole marzeń"

Stopka w kształcie poziomego białego prostokąta. Na niej znajdują się cztery loga: od lewej: pionowy pochylony prostokąt w kolorze granatowym, na nim trzy gwiazdy w kolorach: białym, żółtym i czerwonym. Po prawej stronie napis: Fundusze Europejskie Program Regionalny; drugie logo:  po lewej stronie kształt biało – czerwonej flagi. Po prawej stronie czarny dwurzędowy napis: Rzeczpospolita Polska; trzecie logo: Głównym motywem jest żubr zbudowany z różnobarwnych kwadratów, tworząc nowoczesną kompozycję, nawiązującą do współczesnego obrazu komputerowego. Po lewej stronie logotypu widnieje napis: Podlaskie; czwarte logo:  po prawej flaga Unii Europejskiej: Poziomy ciemnoniebieski kwadrat, pośrodku dwanaście żółtych gwiazdek ułożonych w kształcie koła. Po lewej napis: Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny.

Realizacja projektu jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Nabór wniosków odbywał się za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska".

Cel projektu:

Celem projektu jest wsparcie rozwoju 40 dzieci z miasta Hajnówka poprzez zapewnienie równego dostępu do edukacji, w tym wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie wychowania przedszkolnego oraz jej dostosowanie do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych dzieci, zwłaszcza w zakresie stwierdzonych deficytów i doposażenie w pomoce dydaktyczne i terapeutyczne w szczególności dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Działania:

Projekt obejmuje realizację zajęć dla łącznie 40 dzieci, w tym:

  • terapię Integracji Sensorycznej dla 5 dzieci z deficytami;
  • terapię logopedyczną dla 8 dzieci, w tym 3 dzieci z niepełnosprawnościami;
  • gimnastykę korekcyjno – kompensacyjną dla 16 dzieci z niepełnosprawnościami oraz dla 22 dzieci z deficytami;
  • terapię metodą Snoezelen dla 18 dzieci z niepełnosprawnościami oraz dla 22 dzieci z deficytami.

Wszystkie działania projektowe będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci objętych wsparciem. Jedno dziecko będzie mogło wziąć udział w kilku działaniach projektowych (według zdiagnozowanych potrzeb).

W ramach realizacji projektu zostaną doposażone dwie sale dydaktyczne i gabinety terapeutyczne.

Okres realizacji projektu:

od  01.01.2021 r. do 28.02.2022 r.

Wartość projektu:

Wartość projektu: 314.646,17 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 298.896,17 zł.

 

Na plkacie znajdują się - tytuł, informaje o projekcie, i loga dofinansowania projektu

 


Source URL: https://hajnowka.pl/strona/gmina-miejska-hajnowka-projekty/970-przedszkole-marzen