Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu miejskiego Hajnówka za 2020r.

Dodane przez admin - wt., 05/01/2021 - 14:12

Kategoria

Hajnówka,  2020.12.31

HK.032.43.2020

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu miejskiego Hajnówka za  2020r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy  o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (Dz. U. z 2019r. poz. 59 z późn. zm.) oraz § 22  ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do  spożycia  przez  ludzi  (Dz.  U.  z  2017r.  poz.  2294),  po  dokonanej  analizie  przekazywanych  przez  przedsiębiorstwo  wodociągowo-kanalizacyjne  sprawozdań  z  wyników  badań  laboratoryjnych  wody
realizowanych  w  ramach  kontroli  wewnętrznej  oraz  monitoringu  prowadzonego  w  ramach  bieżącego  nadzoru sanitarnego

stwierdza:

przydatność wody do spożycia z wodociągu miejskiego Hajnówka. Częstotliwość  i  zakres  badań  jakości  wody  wykonywane  były  zgodnie  z  ustalonymi  na  2020r.  harmonogramami poboru próbek wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A oraz parametrów grupy  B. Zmianie ulegały jedynie punktu poboru w związku z epidemią COVID-19.
W ramach bieżącego nadzoru nad jakością wody łącznie zbadano 24 próbki wody, w tym 21 w zakresie   parametrów  grupy A oraz 3 próbki w zakresie  parametrów  grupy B.
W zakresie wykonanych badań jakości wody nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości, w  związku z czym wodę oceniono jak powyżej.
Badania  pobranych  próbek  wody  przeznaczonej  do  spożycia  przez  ludzi  wykonywane  były  przez  laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz laboratorium zewnętrzne J. S. HAMILTON POLAND  Sp. z o. o. w Gdyni o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzone  przez  Państwową Inspekcję Sanitarną.
Sprawozdania z badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej były systematycznie przekazywane  do analizy Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Hajnówce.

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce

Nina Trendowska