Kościół Chrześcijan Baptystów

Zbór został powołany w 1927 roku. Począwszy od marca tego roku nabożeństwa odbywały się w każdą niedzielę rano i wieczorem, w tygodniu w środy i piątki wieczorem. Przewodniczącym zboru został Grzegorz Łuszczak. Zbór składał się przeważnie z młodych ludzi, śpiewał chór zborowy, działała młodzież i Szkółka Niedzielna. Nabożeństwa odbywały się w domach prywatnych. W roku 1933 braterstwo Melcerowie udostępniło dla zboru swój nowy dom, w którym przez dłuższy czas odbywały się nabożeństwa zborowe (około 12 lat). Kiedy zbór wzrósł liczebnie i dom stawał się ciasny, zaczęto rozważać możliwość budowy domu modlitwy. I znowu na spotkanie życzeniu zboru wyszedł Br. Melcer, udostępniając działkę budowlaną nad rzeczką Leśna (tutaj gdzie obecnie znajduje się Zbór). Zaczęto gromadzić środki i materiały budowlane na budowę drewnianego domu modlitwy. Latem 1939r. przystąpiono do budowy, zrobiono już fundamenty, ale praca zostaje wstrzymana przez wybuch wojny. Materiały zostały porozbierane przez ludność na opał, a na fundamentach armia sowiecka wybudowała warsztat naprawczy. W roku 1941 budynek został przejęty przez Niemców i utworzono w nim mleczarnię. Po zakończeniu wojny nadal znajdowała się w nim mleczarnia aż do roku 1962. W roku 1945 zborowi przydzielono budynek zastępczy (dom rabina) na ul. Polnej (dzisiejsza Grunwaldzka) i tam odbywały się nabożeństwa aż do roku 1962. W 1986 otrzymaliśmy pozwolenie i przystąpiliśmy do budowy. Był to bardzo trudny okres na prowadzenie przy ogólnym braku wszelkich materiałów budowlanych w naszym kraju. Wszyscy zborownicy, nawet ci najstarsi, ofiarnie pracowali przy budowie nowego domu. Budowa została zakończona już w roku 1990. Nabożeństwa odbywały się w podpiwniczeniu, a tymczasem trwały prace wykończeniowe. 15.09.1991r. dokonano otwarcia, na uroczystości byli przedstawiciele Rady Kościoła, Burmistrz Miasta, Kierownik Urzędu rejonowego, przedstawiciele innych kościołów oraz licznie przybyli goście z sąsiednich zborów.

Strony w dziale: