Otwarte konkursy ofert

 

Konkursy ogłaszane przez Burmistrza Miasta Hajnówka są obsługiwane w systemie witkac.pl

KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ w 2022 ROKU

OGŁOSZENIE TERMIN SKŁADANIA OFERT ROZSTRZYGNIĘCIE
Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka 21 grudnia 2021 r.  
Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem 21 grudnia 2021 r.  
Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych – Akcja Zima 2022 21 grudnia 2021 r.  

Konkurs w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

  • organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce,
  • wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie judo i kulturystyki,
  • wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie piłki nożnej,
  • wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie piłki siatkowej,
  • wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie pływackiej,
  • wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie lekkoatletyki,
  • wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie karate,
  • wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie boksu.
21 grudnia 2021 r.  
Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka 21 grudnia 2021 r.  
Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz edukacji muzycznej 21 grudnia 2021 r.  
Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka 21 grudnia 2021 r.  

 

KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ w 2021 ROKU

OGŁOSZENIE TERMIN SKŁADANIA OFERT ROZSTRZYGNIĘCIE
 1 czerwca 2021 Zarządzenie Nr 62/2021 załącznik 2.pdf [400 KB]
1 czerwca 2021 Zarządzenie Nr 62/2021 załącznik 1.pdf [400 KB]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze rewitalizacji w 2021 r.

pdf Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Hajnówka Nr 28/2021.pdf [200 KB] - Wersja dostępna cyfrowo

Zarządzenie Nr 42/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28 kwietnia 2021

Zmiana terminu

12 maja 2021

Zarządzenie Nr 55/2021 załącznik.pdf [60 KB]
Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową.pdf [600 KB] 14 kwietnia 2021 Zarządzenie Nr 43/2021 załącznik 1.pdf [60 KB]
Aktywizacja i integracja osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta Hajnówka.pdf [800 KB] 14 kwietnia 2021 Zarządzenie Nr 43/2021 załącznik 2.pdf [50 KB]
Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce.pdf [600 KB] 14 kwietnia 2021 Zarządzenie Nr 43/2021 załącznik 3.pdf [40 KB]
Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce.pdf [600 KB] 14 kwietnia 2021 Zarządzenie Nr 43/2021 załącznik 4.pdf [60 KB]
Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi.pdf [600 KB] 14 kwietnia 2021 Zarządzenie Nr 43/2021 załącznik 5.pdf [50 KB]
Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Hajnówka.pdf [600 KB] 14 kwietnia 2021 Zarządzenie Nr 43/2021 załącznik 6.pdf [60 KB]
Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka 19 stycznia 2021r. Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert.pdf [60 KB]
21 grudnia 2020r.
21 grudnia 2020r.
21 grudnia 2020r.
21 grudnia 2020r.
21 grudnia 2020r.
21 grudnia 2020r. Unieważnienie konkursu w dniu 28.12.2020 r.

Strony w dziale: