Hajnówka uczciła pamięć powstańców styczniowych w 158. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego

Dodane przez administrator - pon., 25/01/2021 - 10:18

Kategoria

22 stycznia 1863 wybuchło powstanie styczniowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Ten polski zryw narodowy ogłoszony został Manifestem z 22 stycznia wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy. Zbrojne wystąpienie Polaków, które objęło zasięgiem ziemie zaboru rosyjskiego, tj. Królestwo Polskie i ziemie zabrane, zakończyło się w 1864 roku. Pierwsi powstańcy na terenach Puszczy Białowieskiej pojawili się na początku lutego. Byli to powstańcy z oddziałów Romana Rogińskiego, Walentego Lewandowskiego, Bronisława Rylskiego oraz grupa pod dowództwem Stanisława Songina.

22 stycznia 2021 r. Burmistrz Hajnówki Jerzy Sirak, Zastępca Burmistrza Ireneusz Kiendyś, Radny Miasta Hajnówka Mieczysław Gmiter, Wicestarosta Hajnowski Joanna Kojło, Wójt Gminy Miejskiej Lucyna Smoktunowicz oraz Sekretarz Gminy Wiejskiej Hajnówka Aleksander Kulik wraz z Proboszczem Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce ks. Zygmuntem Bronickim, wspólnie złożyli kwiaty i zapalili znicze przy pomniku Powstania Styczniowego na skwerze przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego oraz przy mogile zbiorowej sześciu nieznanych powstańców styczniowych poległych w 1863 r. w Orzeszkowie.

Na zdjęciu pomnik z napisem: Cześć waszym duszom, co grzały dumnie, w tę noc styczniową, dziwnie rozsrebrzoną. Kiedyście zwarci w trzy szare kolumny, zapałem zbrojni, w walkę szli szaloną. 1863. w 150. rocznicę powstania styczniowego. Hajnówka 2013. Na pomniku i obok biało – czerwone kwiaty i znicze.
Na zdjęciu Aleksander Kulik, Lucyna Smoktunowicz, Jerzy Sirak, Joanna Kojło i Ireneusz Kiendyś stoją w rzędzie i oddają hołd poległym.
Na zdjęciu ciemna tablica z napisem: 1863. Tu spoczywają powstańcy polegli w walce o wyzwolenie ojczyzny. 1988.
Na zdjęciu po lewej stoi ks. Zbigniew Niemyjski. W centralnej części Aleksander Kulik, Joanna Kojło, Lucyna Smoktunowicz, Mieczysław Gmiter, Jerzy Sirak, i Ireneusz Kiendyś stoją w rzędzie i oddają hołd poległym.
Na zdjęciu ks. Zbigniew Niemyjski, Aleksander Kulik, Joanna Kojło, Lucyna Smoktunowicz, Mieczysław Gmiter, Jerzy Sirak, i Ireneusz Kiendyś stoją w rzędzie i oddają hołd poległym.
Na zdjęciu Radny Miasta Hajnówka Mieczysław Gmiter oddaje hołd poległym powstańcom. W tle stoi ks. Zbigniew Niemyjski, Aleksander Kulik, Joanna Kojło, Lucyna Smoktunowicz, Jerzy Sirak, i Ireneusz Kiendyś.
Na zdjęciu przedstawiciele władz samorządowych stoją w rzędzie i oddają hołd poległym.
Na zdjęciu widać trzy krzyże, polskie flagi oraz pomnik, na którym leżą biało – czerwone kwiaty.
Na zdjęciu pomnik z napisem: Cześć waszym duszom, co grzały dumnie, w tę noc styczniową, dziwnie rozsrebrzoną. Kiedyście zwarci w trzy szare kolumny, zapałem zbrojni, w walkę szli szaloną. 1863. w 150. rocznicę powstania styczniowego. Hajnówka 2013. Na pomniku i obok biało – czerwone kwiaty i znicze.
Na zdjęciu Aleksander Kulik, Lucyna Smoktunowicz, Jerzy Sirak, Joanna Kojło i Ireneusz Kiendyś stoją w rzędzie i oddają hołd poległym.
Na zdjęciu ciemna tablica z napisem: 1863. Tu spoczywają powstańcy polegli w walce o wyzwolenie ojczyzny. 1988.
Na zdjęciu po lewej stoi ks. Zbigniew Niemyjski. W centralnej części Aleksander Kulik, Joanna Kojło, Lucyna Smoktunowicz, Mieczysław Gmiter, Jerzy Sirak, i Ireneusz Kiendyś stoją w rzędzie i oddają hołd poległym.
Na zdjęciu ks. Zbigniew Niemyjski, Aleksander Kulik, Joanna Kojło, Lucyna Smoktunowicz, Mieczysław Gmiter, Jerzy Sirak, i Ireneusz Kiendyś stoją w rzędzie i oddają hołd poległym.
Na zdjęciu Radny Miasta Hajnówka Mieczysław Gmiter oddaje hołd poległym powstańcom. W tle stoi ks. Zbigniew Niemyjski, Aleksander Kulik, Joanna Kojło, Lucyna Smoktunowicz, Jerzy Sirak, i Ireneusz Kiendyś.
Na zdjęciu przedstawiciele władz samorządowych stoją w rzędzie i oddają hołd poległym.
Na zdjęciu widać trzy krzyże, polskie flagi oraz pomnik, na którym leżą biało – czerwone kwiaty.