Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu miejskiego Hajnówka

Dodane przez e.rynkowska - czw., 08/09/2022 - 13:54

Kategoria

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp.  z o. o. po przeprowadzeniu badań  organoleptycznych,  fizykochemicznych  i  bakteriologicznych  1  próbki wody z wodociągu miejskiego Hajnówka, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej do badania w dniu 10.08.2022r. w stacji uzdatniania wody ul. Białostocka 114 stwierdza, że próbka wody w zbadanym zakresie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  z 2017r. poz. 2294), w związku z czym woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Strony w dziale: