Grant norweski dla Hajnówki na rozpoczęcie nowej ścieżki rozwoju miasta

Dodane przez e.rynkowska - pon., 12/07/2021 - 11:31

Kategoria

Hajnówka znalazła się w ścisłym gronie miast zwycięskich w konkursie o granty norweskie z Programu „Rozwój lokalny”, organizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – 9 lipca w siedzibie ministerstwa ogłoszono wyniki. Konkurs dedykowany był 255 średnim polskim miastom, tracącym funkcje społeczno-gospodarcze. Podzielony był na etapy, droga do otrzymania grantu trwała dwa lata. Hajnówka przeszła pomyślnie wszystkie etapy. W ostatnim, kluczowym etapie miasto otrzymało istotne wsparcie doradcze i eksperckie ze strony Związku Miast Polskich – szczęśliwie dla Hajnówki doradcą miasta była Agnieszka Dawydzik. Z województwa podlaskiego jedynie dwa miasta uzyskały finansowanie – obok Hajnówki także Łomża, byłe miasto wojewódzkie.

Regulamin konkursu zakładał udzielenie wsparcia miastom na poziomie 10 mln EUR, a miasta miały udowodnić i wykazać największe ich trudności i problemy hamujące rozwój oraz wskazać propozycje działań inicjujących ich nowy i dalszy rozkwit, w tym rozwój instytucjonalny. Finalnie wielkość grantu zmniejszono do poziomu 3,5 mln EUR na każde miasto.

W zwycięskiej propozycji naszego miasta znalazło się ponad 150 działań ujętych w tzw. nowej ścieżce rozwoju opartej o wykorzystanie największych jego potencjałów oraz synergii Hajnówki z Puszczą Białowieską, pogrupowanych w cztery kierunki rozwoju:

  1. Nowy Ład Przestrzenny – Nowe Centrum Hajnówki.

  2. Zrób biznes w Hajnówce – dywersyfikacja działalności gospodarczej w oparciu o zasoby i produkty lokalne.

  3. Środowisko i klimat nie tylko w Puszczy Białowieskiej.

  4. Integracja i tożsamość dla silnej społeczności.

Kluczowe działania wypracowano przy szerokim i aktywnym udziale szeregu środowisk społecznych i instytucjonalnych, a także uwzględnieniu głosów indywidualnych mieszkańców, za co składamy ogromne podziękowania oraz co niewątpliwie podnosi jakość i celowość projektu.

Dla skutecznej i efektywnej realizacji przedsięwzięć zawiązano partnerstwa z: Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Białowieskim Parkiem Narodowym, Instytutem Biologii Ssaków PAN, Politechniką Białostocką, Nadleśnictwem Hajnówka, Aresztem Śledczym w Hajnówce, Starostwem Powiatowym w Hajnówce oraz Gminą Hajnówka.

Zaplanowano działania m.in. w obszarach: przedsiębiorczości, środowiska, odnawialnych źródeł energii, edukacji, przestrzeni, wizerunku, promocji i turystyki czy społeczeństwa obywatelskiego – a wszystko dla pobudzenia rozwoju gospodarczego i poprawy jakości życia. Ostateczny ich zakres będzie dopiero ustalany w drodze negocjacji z ministerstwem.

Warunkiem przyznania wsparcia było m.in. wskazanie trudności i problemów natury instytucjonalnej, w tym związanych z zarządzaniem miastem, a także propozycji zmian w tym zakresie, spełnienie wymogu zaplanowania inwestycji na poziomie nieprzekraczającym 60% budżetu, nawiązanie współpracy ze stroną darczyńcy czy zaplanowanie działań w zakresie dostępności.

Projekt ma być realizowany ok. 30 miesięcy, a dotacja ma pokryć 100% wydatków i nie zakłada poniesienia wkładu własnego.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie hajnowka.pl / Gmina Miejska Hajnówka / PROJEKTY / Program Rozwój Lokalny, oraz na grupie projektu na profilu miejskim Facebook – Hajnówkawita.

Magdalena Chirko

Urząd Miasta Hajnówka

Strony w dziale: