Informacja o dofinansowaniu przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Hajnówka”

Miasto Hajnówka informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Hajnówka” jest dofinansowane w 2021/2022 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Grafika
Loga NFOŚiGW i WFOŚiGW