Pomoc mieszkańcom miasta Hajnówka przy usuwaniu azbestu 2024 r.

Dodane przez e.rynkowska - pt., 01/03/2024 - 09:08

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza nabór wniosków od mieszkańców miasta Hajnówka chętnych do skorzystania z pomocy przy usuwaniu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Zadanie obejmuje odbiór, transport oraz unieszkodliwianie poprzez składowanie odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych. Pomoc realizowana będzie po otrzymaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. O kolejności realizacji zgłoszeń decydować będzie kolejność ich złożenia.

Wnioski zbierane będą do 31.08.2024 r.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania

Referat Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska

Strony w dziale: