PSG sp. z o.o. - wnioski o doprowadzenie gazu

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej w Hajnówce.

Przyłączenie obiektu do sieci gazowej odbywa się na wniosek Klienta złożony w przedsiębiorstwie gazowniczym. Zasady przyłączania są regulowane ustawą Prawo energetyczne oraz aktami wykonawczymi, z których podstawowym jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1059).

Jednolite zasady przyłączania do sieci gazowej

W Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. obowiązują jednolite zasady przyłączania do sieci gazowej, których etapy, zapoczątkowane przyjęciem odpowiedniego wniosku Klienta, są następujące:

Etap I - Polska Spółka Gazownictwa (Białystok)

1.   Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej
2.   Warunki przyłączenia do sieci gazowej

Etap II - Polska Spółka Gazownictwa (Białystok)

3.   Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej
4.   Umowa o przyłączenie do sieci gazowej

Etap III - Polska Spółka Gazownictwa (Białystok) - wykonanie gazociągu wraz z montażem układu pomiarowego

5.   Realizacja Umowy o przyłączenie do sieci gazowej

Etap IV - Wybór jednego z dostawców paliwa gazowego, z którym Polska Spółka Gazownictwa ma zawartą umowę na dostawę.

6.   Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego

Kontakt:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

tel. 32-772-36-00

Adres korespondencyjny: Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok

Obsługa klientów indywidualnych z terenu m. Hajnówka: tel. 85-675-68-24, 32-772-36-00

Strona internetowa Polskiej Spółki Gazownictwa

ZŁÓŻ WNIOSEK

Wnioski o przyłączenie do sieci gazowej dostępne są po kliknięciu w ten link i wybraniu odpowiedniej grupy obiektu.

Strony w dziale: