Miasta partnerskie

W związku z agresją Rosji na Ukrainę Burmistrz Miasta Hajnówka zaprzestaje współpracy z partnerami z Rejonu Prużańskiego, Kamienieckiego, Swisłockiego i Słonimskiego. Jest to konsekwencja solidarności z Ukrainą i jej wsparcia, potępienia toczącej się wojny. 

 

Współpraca miasta Hajnówka z miastami zagranicznymi jest realizowana na podstawie umów partnerskich między miastami, a także na zasadzie nieformalnych kontaktów. Zakładają one aktywności w różnych dziedzinach i sferach zainteresowania partnerów.

Współpraca krajowa:

Współpraca w ramach Forum Idei Miast Turystycznych

Od 2015 r. miasto Hajnówka należy do sieci współpracy miast i gmin turystycznych – Forum Idei Miast Turystycznych (FIMT). Ta forma współpracy została zawiązana do realizacji oraz koordynacji wspólnych przedsięwzięć, zmierzających do rozwoju społeczno-gospodarczego, ochrony walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego oraz lepszego wykorzystania i promocji walorów turystycznych.

Więcej o FIMT link:

Nasi partnerzy:

Współpraca zagraniczna:

 

Ważne!

Zasady ruchu bezwizowego do Republiki Białoruś na teren turystyczno-rekreacyjnego parku "Kanał Augustowski” i terenów przyległych (w tym do Grodna) oraz do strefy turystycznej  "Brześć"

Już niedługo wchodzą w życie kolejne zmiany w ruchu bezwizowym na Białoruś

 

Cele współpracy:

 • Nawiązywanie kontaktów o charakterze międzynarodowym w dziedzinach tj. kultura, sport, turystyka, gospodarka, ochrona środowiska, celem wykorzystywania ich w przedsięwzięciach oraz projektach realizowanych wspólnie z partnerami.
 • Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki, zwiększanie ruchu turystycznego, szczególnie z obszarami przygranicznymi (Prużany, Kamieniec, Swisłocz).
 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych w ramach programów międzynarodowych Unii Europejskiej.
 • Promocja dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego miast partnerskich poza własnym krajem.
 • Poznawanie dobrych praktyk, rozwiązań partnerskich samorządów w obszarze kultury, turystyki, gospodarki, ochrony środowiska.

Współpraca realizowana jest m.in. poprzez:

 • udział w wydarzeniach kulturalnych, sportowych i innych przedsięwzięciach organizowanych w miastach partnerskich; uczestnictwo w nich zespołów artystycznych, drużyn sportowych,
 • wymianę dzieci i młodzieży w zakresie rozwoju sportu, kultury, turystyki,
 • wzajemne delegacje podczas obchodów ważnych świąt, rocznic i wydarzeń,
 • dzielenie się doświadczeniami, dobrymi praktykami w różnych obszarach życia społecznego,
 • udział w konferencjach, spotkaniach branżowych dotyczących obszarów współpracy.

Akty prawne regulujące współpracę jednostek samorządu terytorialnego z zagranicą:

 1. Dz. U., nr 16, poz. 95, Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 2. Ustawa o samorządzie powiatowym
 3. Dz. U., nr 91, poz. 1009, Ustawa o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych
 4. Europejska Konwencja Ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnym
 5. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego

 

Strony w dziale: