Współpraca z Rejonem Swisłockim (Białoruś, Obwód Grodzieński)

herb_Rejon_Swislocki

Rejon Swisłocki (Białoruś, Obwód Grodzieński) 

Położony w południowej części Obwodu Grodzieńskiego. Obejmuje powierzchnię 1.449,5 km2. Zamieszkuje go ok. 16.000 mieszkańców. W rejonie rozwijają się usługi i przemysł m.in. produkcja, przesyłanie, dystrybucja, sprzedaż pary i gorącej wody, usługi w zakresie zbierania, przetwarzania i dystrybucji wody, usługi w zakresie zbierania i oczyszczania ścieków oraz usługi zbierania odpadów innych niż niebezpieczne. Na jego terenie funkcjonuje kompleks rolno-przemysłowy, w którego skład wchodzą 22 organizacje, w tym 13 gospodarstw rolnych (specjalizują się w produkcji mlecznej, mięsnej). Walory historyczno-kulturowe sprzyjają rozwojowi agroturystyki. Warto zwiedzić m.in. Kościół Świętego Michała Archanioła (1825r.), Cerkiew Pokrow Przenajświętszej Bogurodzicy (1862-1873r.) we wsi Jatwiesk.

Kontakt:

Rejonowy Komitet Wykonawczy w Swisłoczy

Pl. K.Marksa 4, 231960 Swisłocz

tel. 00375 1513 33 495, fax 00375 1513 33726

e-mail: svisloch_isp@grodno-region.by

www.svisloch.grodno-region.by

Władze Rejonu:

Aleksandr Ludwigowicz Wiersockij - Przewodniczący Rejonowego Komitetu Wykonawczego w Swisłoczy

Samorząd miasta Hajnówka z racji przygranicznego położenia podejmuje szereg działań z podmiotami administracji samorządowej, jednostkami kultury, sportu, turystki położonymi po wschodniej stronie granicy. Dotychczas kontakty z miastami białoruskimi tj. Prużany, Kamieniec, Swisłocz odbywają się w ramach Stowarzyszenia Samorządów „Euroregion Puszcza Białowieska”, zawiązanego w 2002 r. Umową o utworzeniu międzynarodowego zrzeszenia społeczności lokalnej pod nazwą „Euroregion Puszcza Białowieska” zawartą w dniu 25 maja 2002 r. Powstanie Euroregionu stworzyło podstawy do rozwijania przyjaznej i wzajemnie korzystnej współpracy transgranicznej sąsiadujących ze sobą regionów. Zaowocowało wspólnymi działaniami zmierzającymi do wspierania i rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego, zainicjowało przedsięwzięcia w dziedzinie kultury, sportu, turystyki, ochrony środowiska i promocji.

Turystyka transgraniczna:

Strony w dziale: