QUERCUS - Nagroda Burmistrza Miasta Hajnówka

 

Wieloma uderzeniami ścina się dąb.... Ten szczególnie, który wyrósł z prawdziwej Ziemi Puszczy Białowieskiej

- Dorota Perszko - historyk sztuki, teoretyk nowych mediów i performansu

statuetkaHonorowa Nagroda Burmistrza Miasta Hajnówka QUERCUS to wyróżnienie dla tych członków społeczności Ziemi Hajnowskiej, którzy trwając u jej podstaw, zbudowali swój autorytet na konsekwencji, niezłomnej pracy i niezachwianym etosie. Nagroda jest lokalnym wyróżnieniem i przyznawana jest osobom fizycznym, prawnym, organizacjom oraz innym podmiotom w celu docenienia ich zasług na rzecz Gminy Miejskiej Hajnówka, w szczególności za działalność gospodarczą, społeczną, charytatywną, kulturalną, oświatową, naukową, sportową”. - Jest to zatem nagroda od tych, którzy "wyrośli" z hajnowskiej ziemi, dla tych, którzy ją współdzielą i współuczestniczą w jej rozwoju, "zapuszczając" coraz to nowe korzenie... Statuetka podkreśla jedność pochodzenia, równość we współistnieniu i wzajemne dopełnienie się.(...) - podsumowuje Dorota Perszko. - Statua Quercusa pomyślana została jako pomnik o małej skali - monument mieszczący się w dłoni, odwołuje się do kwestii utrwalania pamięci o tym, co przemijające nie tylko w sferze materii, lecz także ducha.

Quercus.

01Statuetka Quercusa - Honorowej Nagrody Burmistrza Miasta Hajnówka - przedstawia figurę, łączącą w jedną sylwetę dwa pierwiastki natury - człowieka oraz drzewo. Rzeźba, zaprojektowana przez artystę hajnowskiego pochodzenia, Jarosława Perszko, profesora Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, w symboliczny sposób odwołuje się do naturalnej otuliny miasta - Puszczy Białowieskiej, która wraz z kulturą, nie tylko współtworzy hajnowską tożsamość, lecz przede wszystkim historycznie dała początek narodzinom Hajnówki u progów rozwijającej się tu cywilizacji. Figura przedstawia bowiem quercusa, jak z łaciny nosi nazwę dąb, o korzeniach upodabniających się do ludzkich stóp, wrastających w ziemię. Spoglądając odwrotnie - jest to stabilnie stojący człowiek przeistaczający się na wysokości korpusu w drzewo, niejako symbolicznie "ukoronowany" liśćmi jednego z najszlachetniejszych drzew. To znaczące zespolenie przypomina, jak przez dzieje człowiek współbytował na tym terenie z wszelkimi darami natury i, jak często o tym zapomina, sam jest jej integralną częścią. Dwoistość natury Quercusa koncentruje w sobie także dwojaki wymiar kulturowy, który obok pierwotnego lasu, stał się tożsamościowym fundamentem Hajnówki. Ukorzenione stopy figury, wyrastające z gruntu, symbolizują splot kultur Wschodu i Zachodu, który na tym terenie od setek lat stanowi żywy, jedyny w swoim rodzaju organizm społeczny. Jest to zatem nagroda od tych, którzy "wyrośli" z hajnowskiej ziemi, dla tych, którzy ją współdzielą i współuczestniczą w jej rozwoju, "zapuszczając" coraz to nowe korzenie... Statuetka podkreśla jedność pochodzenia, równość we współistnieniu i wzajemne dopełnienie się. Quercus ucieleśnia syntezę, która zachodzi pomiędzy człowiekiem a naturą, gdy istnieje pomiędzy nimi więź oparta o wzajemne poszanowanie, jak i pomiędzy samymi ludźmi, którzy o dobro tej ziemi zabiegają.

W charakterystyczny dla twórczości Jarosława Perszko sposób, figura odwołuje się do kwestii utrwalania pamięci o tym, co przemijające nie tylko w sferze materii, lecz także ducha. Traktuje o niej uproszczonym, metaforycznym językiem i formą. Statua Quercusa pomyślana została jako pomnik o małej skali - monument mieszczący się w dłoni. W kulturze europejskiej utrwalona w kamieniu lub brązie postać, umieszczona na cokole, to nie tylko sposób na zachowanie od zapomnienia wizerunku konkretnej twarzy, lecz przede wszystkim manifestacja uratowanego od niepamięci autorytetu, publiczne świadectwo wzorców i postaw, poglądów i etosu codziennego życia. Zbudować pomnik trwalszy niż ze spiżu, parafrazując Horacego, to pozostawić po sobie pamięć czynów, nie tylko poetyckich. Statuetka Quercusa jest tym rodzajem lauru, który wieńczy istotny epizod działalności ludzkiej, lecz tym samym otwiera kolejny, równie istotny, jak cyklicznie odradzający się rytm natury.

W tytule nagrody, którą ucieleśnia Quercus, zawarty został przez Burmistrza Miasta Hajnówka jeden znaczący epitet - Honorowa. Jest to wyraz ogromnego uznania i wdzięczności wobec działań nagrodzonych członków społeczności hajnowskiej, wyróżnionych za niestrudzoną pracę, konsekwencję i etos. Jednakże, co równie ważne, to także forma społecznego zaufania, wiary oraz pokładanej odpowiedzialności za następstwa kolejnych działań, które za cel zawsze będą miały dobro macierzystej ziemi. Symbolika dębu nie jest tu bez znaczenia. Starożytni Grecy obdarowali dęby wiarą w mądrość wyroczni - w czasach kryzysu i zwątpienia udawali się doń po wspomożenie w szczęśliwym rozwiązaniu. Quercus jest zatem laurem z liści dębu, jak również zobowiązaniem wobec przyszłości, zbiorowym społecznym oczekiwaniem, iż mimo trudności, pokus, złudnego postępu i podstępnej koniunktury, kręgosłup autorytetu pozostanie niezbity. Bo - jak mówi łacińska sentencja - multis ictibus deicitur quercus - wieloma uderzeniami ścina się dąb.

- Dorota Perszko - historyk sztuki, teoretyk nowych mediów i performansu

03aDorota Perszko - historyk sztuki, teoretyk nowych mediów i performansu. Wyróżniona stypendium Rektora UAM za osiągnięcia naukowe i artystyczne. Zajmuje się krytyką artystyczną i wystawiennictwem. Autorka licznych tekstów kuratorskich i naukowych. Pisała m.in. dla magazynów Sztuka.pl, Kwartalnik Rzeźby Orońsko, TUBA i innych. Uczestniczka konferencji naukowo-artystycznych w Polsce i za granicą. Zawodowo związana z warszawską Fundacją Profile.

LAUREACI:

2024 ROK:

 • Opakowania Optima Sp.z o.o. /producent opakowań
 • Halina Wiśniewska /kierownik Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Hajnówce
 • Alla Gryc /autor oraz redaktor hajnowskich publikacji, wieloletni dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce
 • Marek Jakimiuk /katecheta, od 30 lat tworzy wydawnictwo „Bratczyk”
 • Krzysztof Romaniuk /Dyrygent Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Hajnówce

2023 ROK:

 • Ryszard Tomasz Leszczyński /lokalny przedsiębiorca, pełnił funkcję prezesa Zakładów Maszynowych HAMECH
 • Dr Jadwiga Nachiło /hajnowski lekarz, specjalista dermatologii i wenerologii
 • Jakub Ostapczuk /wieloletni radny oraz Przewodniczący Rady Miasta Hajnówka, instruktor judo

2023 ROK:

 • Mieczysława Bogdanowicz /prezes PSS Społem w Hajnówce
 • Dr Jerzy Pawluk /lekarz - specjalista z zakresu chorób płuc
 • Marta Gredel - Iwaniuk /instruktorka Studia Piosenki działającego przy Hajnowskim Domu Kultury.

2021 ROK:

 • „RUNO” Sp. z o.o. /producent aromatycznych herbat, przypraw i ziół
 • mgr inż. Irena Dymińska /Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Hajnówce
 • dr n. med. Anna Nowicka-Ciełuszecka /Specjalista chorób zakaźnych - Koordynator Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
 • ks. prał. Zbigniew Jan Niemyjski /proboszcz i dziekan hajnowski
 • Ryszard Pater /autor licznych publikacji o mieście Hajnówka.

2020 ROK:

 • TVK Kablówka w Hajnówce
 • Dr n. med. Wojciech Tołwiński /doktor nauk medycznych i specjalista z zakresu chirurgii ogólnej
 • Pastor Jerzy Szachiewicz /niesie opiekę duchową wiernym Kościoła Chrześcijan Baptystów w Hajnówce
 • Prof. dr hab. Jarosław Perszko /artysta – rzeźbiarz, performer, autor obiektów intermedialnych, scenografii dla filmu, teatru dramatycznego i lalkowego, działacz kulturalny, profesor akademicki

2019 ROK:

 • Andrzej Pryczynicz /Zakład Drzewny Andrewpol
 • dr n.med. Jan Kiryluk /specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządów ruchu
 • ks. mitrat Jerzy Ackiewicz /proboszcz Parafii pw. św. Dymitra w Hajnówce
 • ks. kanonik Zygmunt Bronicki /proboszcz Parafii pw. św.św. Cyryla i Metodego w Hajnówce
 • Michał Skiepko /śpiewak operowy

2018 ROK:

 • Św. Pamięci ks. Leonid Szeszko /proboszcz Parafii p.w. Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Hajnówce
 • Ks. Kan. Mgr Józef Piotr Poskrobko /proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce
 • Grzegorz Tomaszuk /dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
 • Dr Tomasz Samojlik /doktor nauk biologicznych, autor i ilustrator książek dla najmłodszych

2017 ROK:

 • Mariusz Kubacki /Moderator Sp. z o.o.
 • ks. Mitrat Michał Niegierewicz /proboszcz Parafii Świętej Trójcy w Hajnówce
 • Piotr Gagan /malarz

2016 ROK:

 • Wiera Pawluczuk /prezes zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Hajnówce
 • Prof. dr hab. inż. Lech Dzienis /rektor Politechniki Białostockiej, Wydział Leśny w Hajnówce
 • Mirosława Pawłowska /prezes stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Hajnówce
 • Stanisław Żywolewski /artysta-samouk, malarz, rzeźbiarz

2015 ROK:

 • Maciej Formanowicz /Fabryka Mebli Forte S.A.
 • Sergiusz Martyniuk /Pronar Sp. z o.o.
 • Wiktor Kabac /artysta plastyk

CZYTAJ WIĘCEJ:

Nagrody Burmistrza Miasta Hajnówka QUERKUS 2024

Nagrody Burmistrza Miasta Hajnówka QUERKUS 2023

Nagrody Burmistrza Miasta Hajnówka QUERCUS 2022

Nagrody Burmistrza Miasta Hajnówka QUERCUS 2021

Nagrody Burmistrza Miasta Hajnówka QUERCUS 2020

Nagrody Burmistrza Miasta Hajnówka QUERCUS 2019

Nagrody Burmistrza Miasta Hajnówka QUERCUS 2018

Nagrody Burmistrza Miasta Hajnówka QUERCUS 2017

Nagrody Burmistrza Miasta Hajnówka QUERCUS 2016

Nagrody Burmistrza Miasta Hajnówka QUERCUS 2015

 

Jerzy Sirak - Burmistrz Miasta Hajnówka

Maciej Formanowicz / Fabryka Mebli Forte S.A. - laureat 2015

Sergiusz Martyniuk / Pronar Sp. z o.o. - laureat 2015

Wiktor Kabac / artysta plastyk - laureat 2015

LAUREACI 2016, od lewej: Mirosława Pawłowska, Prof. dr hab. inż. Lech Dzienis, Wiera Pawluczuk i Stanisław Żywolewski

LAUREACI 2017, od lewej: Mariusz Kubacki, ks. Mitrat Michał Niegierewicz i Piotr Gagan

Św. Pamięci ks. Leonid Szeszko / proboszcz Parafii p.w. Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Hajnówce - laureat 2018

Grzegorz Tomaszuk / dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce - laureat 2018

Ks. Kan. Mgr Józef Piotr Poskrobko /proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce

Dr Tomasz Samojlik / doktor nauk biologicznych, autor i ilustrator książek dla najmłodszych - laureat 2018

LAUREACI 2019, od lewej: ks. kanonik Zygmunt Bronicki, Andrzej Pryczynicz, Michał Skiepko, ks. mitrat Jerzy Ackiewicz i dr n.med. Jan Kiryluk

LAUREACI 2020, od lewej: Prof. dr hab. Jarosław Perszko, Dr n. med. Wojciech Tołwiński, Pastor Jerzy Szachiewicz i TVK Kablówka Hajnówka

LAUREACI 2021, od lewej: ks. prał. Zbigniew Jan Niemyjski, mgr inż. Irena Dymińska, dr n. med. Anna Nowicka-Ciełuszecka, Ryszard Pater i „RUNO” Sp. z o.o.

LAUREACI 2022, od lewej: Dr Jerzy Pawluk, Mieczysława Bogdanowicz i Marta Gredel-Iwaniuk

LAUREACI 2023, od lewej: Ryszard Tomasz Leszczyński, Dr Jadwiga Nachiło i Jakub Ostapczuk

LAUREACI 2024, od lewej: Arkadiusz Tokajuk, Halina Wiśniewska, Alla Gryc, Marek Jakimiuk, Krzysztof Romaniuk

Przemowa burmistrza
laureat z bukietem kwiatów i statuetką
laureat z bukietem kwiatów i statuetką
laureat ze statuetką
Laureaci z dyplomami i kwiatami w dłoniach pozują do zdjęcia
Laureaci ze statuetkami w dłoniach pozują do zdjęcia.
laureat
laureat
Laureat z dyplomem i statuetką pozuje do zjdęcia. Z boku widać baner z grafiką statuetki i logiem Hajnówki.
laureat przy banerze przedstawiającym statuetkę
Laureaci ze statuetkami w dłoniach pozują do zdjęcia.
Laureaci ze statuetkami w dłoniach pozują do zdjęcia.
Laureaci ze statuetkami w dłoniach pozują do zdjęcia.
Laureaci ze statuetkami i kwiatami w dłoniach pozują do zdjęcia.
Laureaci ze statuetkami i kwiatami w dłoniach pozują do zdjęcia.
Laureaci ze statuetkami i kwiatami w dłoniach pozują do zdjęcia.

Strony w dziale: