Organiczny KOMPOST HajnoMIX

Zakład zagospodarowania Odpadów w Hajnówce oferuje sprzedaż organicznego środka poprawiającego właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby - Wzbogacającego ją w substancje organiczne i składniki pokarmowe.

Organiczny KOMPOST HajnoMIX

Produkt certyfikowany (Decyzją z dnia 21 marca 2023 r. Nr-G 1338/23 Ministra Rolnictwa w Rozwoju Wsi

Może być stosowany na wszystkich glebach:

  • uprawy polowe
  • warzywnictwo, sadownictwo
  • rośliny ozdobne
  • rekultywacja trawniki, trwałe użytki zielone

1 tona HajnoMIXU to co najmniej:

  • 6 kg azotu
  • 4 kg potasu
  • 3 kg fosforu
  • 107 kg substancji organicznej

Kontakt:

ul. Szosa Kleszczelowska 35, 17-200 Hajnówka

tel. 85-876-73-80, 730-919-888

e-mail: zzo@puk-hajnowka.pl

Strony w dziale: