Miasto Hajnówka przystąpiło do projektu „Dostępne Podlaskie”

Przedsięwzięcie „Dostępne Podlaskie – szkolenia i doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.  Jego realizacją zajmują się w partnerstwie: firma  edukacyjna Open Education Group z siedzibą w Białymstoku oraz Uniwersytet w Białymstoku. Okres realizacji: 01.02.2021 r. – 31.05.2022 r.

W projekcie bierze udział 56 gmin z terenu Województwa Podlaskiego, które zostały wytypowane w drodze rekrutacji.  z terenu Powiatu Hajnowskiego do udziału przystąpiły: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Miasto Hajnówka, Gmina Hajnówka, Gmina Białowieża, Gmina Czyże, Gmina Dubicze Cerkiewne, Gmina Kleszczele. 

Głównym jego celem jest podniesienie kompetencji pracowników jednostek samorządu terytorialnego (m.in. koordynatorów ds. dostępności) w zakresie rozwiązań zwiększających dostępność usług publicznych osobom z niepełnosprawnościami, w tym zatrudnianie osób z niepełnosprawnością, przestrzeganie zasad dostępności w urzędach itp.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące działania:

- Kompleksowy audyt i przegląd procedur w jednostkach samorządu terytorialnego (projekt przewiduje także pulę środków na drobne dostosowanie budynku urzędu - ok. 10 000 zł na jednostkę; potrzeby zostaną określone w audycie),

- Szkolenia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego,

- Szkolenia dla koordynatorów dostępności w jednostkach samorządu terytorialnego.

O wszystkich realizowanych zadaniach w Hajnówce będziemy informować na bieżąco. Więcej na stronie projektu „Dostępne Podlaskie”

 

Emilia Korolczuk

Koordynator ds. dostępności

Stopka w kształcie poziomego białego prostokąta. Na niej znajdują się trzy loga: od lewej: po lewej stronie pionowy pochylony prostokąt w kolorze granatowym, na nim trzy gwiazdy w kolorach: białym, żółtym i czerwonym. Po prawej stronie napis: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój; drugie logo: po lewej stronie kształt biało – czerwonej flagi. Po prawej stronie czarny dwurzędowy napis: Rzeczpospolita Polska; trzecie logo: po prawej flaga Unii Europejskiej: Poziomy ciemnoniebieski kwadrat, pośrodku dwanaście żółtych gwiazdek ułożonych w kształcie koła. Po lewej napis: Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny.

Strony w dziale: