Informacje o gminie

 

Hajnówka położona jest na Nizinie Bielskiej, w południowo - wschodniej części województwa podlaskiego. Od strony zachodniej graniczy z Puszczą Białowieską, dzięki czemu nazywana jest "Bramą do Puszczy". Nazwa miasta zawdzięcza swoje brzmienie strażnikowi królewskiemu, najprawdopodobniej Niemcowi - Haynym Heyne, zamieszkującemu uroczysko Skarbosławka pod koniec XVII w. Witold Tatarczyk - nauczyciel i historyk związany z Hajnówką, wskazuje na związek nazwy miasta ze słowem gaj, które w okolicznej gwarze wymawiane było jako 'haj' i oznaczało pastwisko.

Hajnówkę, według danych z 2019 roku, zamieszkuje 20 488 osób. Miasto jest dużym ośrodkiem mniejszości białoruskiej - swoją przynależność do tej mniejszości deklaruje ponad 25% mieszkańców miasta.

Hajnówka - jako miasto położone w sąsiedztwie lasów - swój rozwój zawdzięcza między innymi drewnu. Po wybuchu I Wojny Światowej wycofujące się wojska rosyjskie ewakuowały tutejszą ludność w głąb Rosji, a na ich miejsce przybyli Niemcy, którzy wybudowali tu dwa tartaki, fabrykę suchej destylacji drewna i leśne kolejki wąskotorowe. Hajnowski tartak, czyli Zakłady Drzewne Lasów Państwowych powstały już w 1921 roku.

Współczesny przemysł na obszarze miasta skupia się wokół kilku zakładów, m. in. Fabryki Mebli Forte, Fabryki Pronar, Firmy Runo, Gryfskand, Firmy Optima. Miasto zachęca firmy do inwestowania w Hajnówce, oferując uzbrojone tereny inwestycyjne.

Wydarzeniem, z którym miasto jest kojarzone nie tylko w Polsce, ale i na świecie jest Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Wydarzenie najczęściej odbywa się w maju, a przesłuchania konkursowe przeprowadzane są w Soborze św. Trójcy w Hajnówce. W festiwalu biorą udział chóry z Polski, Białorusi, Serbii i wielu innych krajów.

 

Warto zwiedzić:

Atrakcje dla dzieci
Muzea
Świątynie

 

Spółki Miejskie:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Hajnówce

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Hajnówce powstało na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Hajnówce Nr XVI/93/91 z 30 grudnia 1991 roku. Umowy Spółki Nr Rep. A 2278/92 z 18.02.1992r z wydzielonego majątku ze zlikwidowanego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białymstoku i wpisane do rejestru handlowego pod Nr RHB 944 w dniu 19.03.1992r, a następnie w roku 2001 w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Numerem KRS 0000023508.

PEC Sp. z o.o. w Hajnówce prowadzi działalność gospodarczą na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z dnia 15.09.2000r i postanowień umowy Spółki oraz na podstawie wymaganych koncesji.

Świadczone usługi:

 • produkcja, przesył, dystrybucja i obrót energią cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej odbiorcom gospodarki uspołecznionej i indywidualnym,
 • wykonywanie sieci ciepłowniczych oraz montaż innych instalacji i urządzeń ciepłowniczych,
 • płukanie instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania, sieci cieplnych, kotłów i/lub węzłów cieplnych,
 • wynajem sprzętu typu koparko-ładowarka, zagęszczarka gruntu, młot udarowy Bosch itp.,
 • sprzedaż żużlu.

Kontakt:

ul. Łowcza 4
17-200 Hajnówka

Telefon:

Tel. 85-682-60-85
Fax. 85-682-26-85

Strona internetowa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Hajnówce

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Hajnówce

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce jest kontynuatorem tradycji i osiągnięć państwowego Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Hajnówce. Firma o niemal 50-letnim rodowodzie. Lata doświadczeń oraz ewolucyjne działania w sferze organizacji i zarządzania stawiają dziś Spółkę w roli lidera usług komunalnych na rynku powiatu hajnowskiego, bielskiego i siemiatyckiego. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych utworzone zostało Uchwałą Nr IV/33/94 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 28 października 1994roku, akt notarialny Rep. A Nr 7091/94 z późniejszymi zmianami, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność od 1 marca 1995r. Właścicielem jest Gmina Miejska w Hajnówce posiadająca 100% jej udziałów.

Działalność PUK Sp. z o.o.  skupia się przede wszystkim wokół usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów oraz oczyszczaniem miasta. Drugim, równie ważnym przedmiotem działania spółki są kompleksowe usługi budowlane oraz sprzedaż materiałów budowlanych.
Terenem działalności podstawowej Spółki jest miasto Hajnówka, ale firma z powodzeniem realizuje usługi we wszystkich gminach powiatu hajnowskiego, częściowo bielskiego i siemiatyckiego. Przedsiębiorstwo spełnia dużą rolę w życiu każdego mieszkańca naszego miasta i szerokich okolic, a oferowane przez Spółkę usługi stanowią integralną i nieodłączną część naszego bytu. Dzięki konsekwentnie realizowanej misji osiąganie celów strategicznych spółki, zapewniamy naszym klientom najwyższy standard jakościowy i estetyczny powierzonych nam zadań. Firma jest zaangażowana w sprawy lokalne poprzez aktywne wspieranie licznych przedsięwzięć proekologicznych oraz sponsorowanie wielu wydarzeń kulturalnych i imprez sportowych. Firma kieruje swoją ofertę do wszystkich, którym zależy na profesjonalnej obsłudze i atrakcyjnych cenach. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą usług świadczonych przez Spółkę.

Kontakt:

ul. Łowcza 4

17-200 Hajnówka

NIP: 5431002087

REGON: 050332909

Telefon:

tel. (0 85) 682 23 57  sekretariat wew. 21
tel. (0 85) 682 30 32
fax. (0 85) 682 23 57 wew. 25

Strona internetowa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Hajnówce

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Hajnówce

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce prowadzi działalność w zakresie ujmowania, uzdatniania, zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia i oczyszczania ścieków na terenie miasta i gminy Hajnówka.

Przedmiot działania:

 •     Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,
 •     Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 •     Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa,
 •     Działalność w zakresie architektury, inżynierii,
 •     Odprowadzanie ścieków,
 •     Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską,
 •     Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia grzejnego,
 •     Sprzedaż hurtowa artykułów, materiałów budowlanych wyposażenia sanitarnego.

Kontakt:

ul. Słowackiego 29

17-200 Hajnówka

NIP: 543-10-01-981

REGON: 050331057


Telefon:

85-873-30-32
85-307-03-66


Pogotowie wodno-kanalizacyjne czynne całą dobę:

85-682-24-49

Strona internetowa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Hajnówce

 

Strony w dziale: