Kontakt do referatów

Kontakt do referatów

Nazwa referatu

Nr telefonu/fax

Burmistrz Miasta, II piętro pokój nr 219

Jerzy Sirak

85 682 21 80

Zastępca Burmistrza Miasta, II piętro pokój nr 219
Ireneusz Roman Kiendyś

 

85 682 21 80

Sekretarz Urzędu Miasta, II piętro pokój nr 217

Jarosław Grygoruk

85 682 64 44

Skarbnik, II piętro pokój nr 218

Agnieszka Zabrocka

85 682 64 54

Biuro Rady Miasta, II piętro pokój nr 210
Halina Stepaniuk

 

85 682 64 46
Sekretariat, II piętro pokój nr 219
Marlena Biegluk

85 682 21 80,

fax 85 674 37 46

Referat Społeczno Administracyjny, II piętro pokój nr 224
Kierownik: Alicja Siemieniuk

 

85 682 20 13

Referat Finansowo-Budżetowy, II piętro pokój nr 223
Kierownik: Elżbieta Żornaczuk

 

85 682 20 12

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, II piętro pokój nr 204
Kierownik: Marta Wilson-Trochimczyk

 

85 682 35 19

Referat Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, II piętro pokój nr 216
Kierownik: Agnieszka Masalska

 

85 682 64 48

Referat Budownictwa i Inwestycji, II piętro pokój nr 209
Kierownik: Jarosław Kicel

 

85 682 28 75

Zespół Oświaty, Kultury i Sportu

Kierownik: Jolanta Stefaniuk, II piętro pokój nr 206

Sylwia Koczuk,  parter pokój nr 11

85 682 24 88

85 682 29 94

Urząd Stanu Cywilnego, parter, pokój nr 15
Kierownik: Małgorzata Dąbrowska

 

85 682 26 70
Referat Polityki Gospodarczej, II piętro pokój nr 220, 221
Kierownik: Jarosław Grygoruk

85 682 20 16

85 682 64 45

Obrona Cywilna, II piętro pokój 205

Pełnomocnik: Bazyl Wawreszuk

 85 682 29 05

Zamówienia publiczne, II piętro pokój 226

Eugeniusz Wiluk

85 682 27 02

Informatyk, II piętro pokój 226

Jarosław Walesiuk

85 682 27 02

 

Strony w dziale: