Kontakt do referatów

Kontakt do referatów

Nazwa referatu

Nr telefonu/fax

Burmistrz Miasta, II piętro pokój nr 219

Ireneusz Roman Kiendyś

85-682-21-80

Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka, II piętro pokój nr 217

Jarosław Grygoruk

85-682-64-44

Skarbnik Gminy Miejskiej Hajnówka, II piętro pokój nr 218

Agnieszka Zabrocka

85-682-64-54

Biuro Rady Miasta, II piętro pokój nr 210
Halina Stepaniuk

85-682-64-46
Sekretariat, II piętro pokój nr 219
Ewelina Trofimiuk

85-682-21-80,

fax 85-674-37-46

Referat Społeczno Administracyjny, II piętro pokój nr 224
Zastępca Kierownika/Kadry: Barbara Dmitruk

85-682-20-13

Referat Finansowo-Budżetowy, II piętro pokój nr 225
Kierownik: Emilia Bugwin

85-682-64-49
Referat Podatkowy, II piętro pokój nr 223
Kierownik: Elżbieta Żornaczuk
85-682-20-12

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, II piętro pokój nr 204
Kierownik: Marta Kościeńczuk

85 682 35 19

Referat Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, II piętro pokój nr 216
Kierownik: Agnieszka Masalska

85-682-64-48

Referat Budownictwa i Inwestycji, II piętro pokój nr 209
Kierownik: Łukasz Pawluczuk

85-682-28-75

Zespół Oświaty, Kultury i Sportu

Kierownik: Jolanta Stefaniuk, II piętro pokój nr 206

Sylwia Koczuk,  parter pokój nr 11

85-682-24-88

85-682-29-94

Urząd Stanu Cywilnego, parter, pokój nr 15
Kierownik: Małgorzata Dąbrowska

85-682-26-70
Referat Polityki Gospodarczej, II piętro pokój nr 220, 221
Kierownik: Jarosław Grygoruk

85-682-20-16

85 682 64 45

Referat Rozwoju

85-682-64-56

Obrona Cywilna, II piętro pokój 205

Michał Rusak

 85-682-29-05

Zamówienia publiczne, II piętro pokój 226

Eugeniusz Wiluk

85-682-27-02

Informatyk, II piętro pokój 226

Jarosław Walesiuk

85-682-27-02

 

Strony w dziale: