Plany i Programy

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie miasta Hajnówka 2024r.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Hajnówka

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2023-2030

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hajnówka

STUDIUM Rozwoju Tras Rowerowych w Hajnówka - Raport końcowy (etap IV)

Gminny program opieki nad zabytkami miasta Hajnówka na lata 2020-2023”

Strony w dziale: