Kościół Zielonoświątkowy

Zbór w Hajnówce zaczął funkcjonować w sierpniu 1928 roku z inicjatywy Tatiany Drobotiuk. Pod przewodnictwem Kryształowicza z Grodna zaczęły odbywać się nabożeństwa w domach prywatnych poczynając od ul. Wiejskiej.

Z okresu drugiej wojny światowej wiemy o zborze tylko tyle, że po wkroczeniu Niemców w 1941 roku zielonoświątkowcy dołączyli do szeregów Braci Baptystów i tak było do zakończenia wojny. Po wojnie znów utworzyli samodzielny zbór. Przewodził mu Grzegorz Ziemcow, miejscem zgromadzeń były nadal prywatne domy wiernych.

W roku 1946 ponownie przybył do Hajnówki Jakub Sielużycki, a niedługo po nim misjonarka ze Szwecji – Siri Anderson. Tu zamieszkali i trudzili się dla dobra zboru i miasta. Siri – utalentowana kaznodziejka – głosiła Ewangelię i sprowadzała ze Szwecji odzież, którą rozdawała biednym w mieście. Po kilku latach wyjechała do Hamburga; Jakub od 1949 roku sprawował pieczę nad zborem, służył jako pastor, prezbiter rejonowy i okręgowy. W ciągu tych lat wielokrotnie był więziony z powodu Ewangelii Chrystusowej. W roku 1957 wyjechał na stałe do Szwecji i dla zboru rozpoczął się trudny okres, jaki trwał około jedenastu lat. Znaczące zmiany zaszły w 1968 roku, gdy do Hajnówki z Rzepisk sprowadzili się Mateusz i Barbara Pawłowscy.

W 1970 roku, staraniem prezbitera Teodora Maksymowicza, została odnowiona struktura zboru. Opiekę duchową powierzono Mateuszowi i w jego domu (później u innych) odbywały się regularnie nabożeństwa.

Dnia 7 października 1984 roku odbyła się uroczystość poświęcenia, wybudowanego przy ulicy Warszawskiej 98, Domu Modlitwy.

Wierni są chrzczeni najczęściej w zalewie „Bachmaty" w Dubiczach Cerkiewnych.

Kontakt:

ul. Warszawska 98, 17-200 Hajnówka

 

Nabożeństwa:

niedziela godz. 10.00 i 18.00

czwartek godz. 18.00

Strony w dziale: