Aplikacja "Hajnówka. Duchowa Witalność"

Aplikacja to duże ułatwienie dla osób, które odwiedzają nasz region. Znajdą w niej niezbędną wiedzę o tym, co warto zobaczyć, gdzie można dobrze zjeść oraz co ciekawego się dzieje w życiu kulturalnym miasta i regionu.

Zapraszamy do zainstalowania aplikacji. Linki do instalacji:


https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.amistad.treespot.baseTreespot
https://apps.apple.com/pl/app/hajnówka-duchowa-witalność/id1538123277

Zbudowana jest z trzech modułów:

I. Miejski szlak turystyczny, opisy obiektów znajdujących się na szlaku zostały uzupełnione o informacje wskazujące na udogodnienia architektoniczne dla osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo zawierają audiodeskrypcję, opisującą miejsce w taki sposób by jej odsłuchanie pozwoliło na wyobrażenie osobie niewidomej odwiedzanego obiektu.

II. Lokale gastronomiczne - zawiera wszystkie punktu gastronomiczne funkcjonujące na terenie miasta. Opisy obiektów zostały uzupełnione o informacje dla osób z niepełnosprawności.

III. Wydarzenia - kalendarz wydarzeń na terenie miasta i okolicach.

Wykonawcą aplikacji była firma Amistad.

Aplikacja powstała w ramach projektu „Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

Emilia Korolczuk

Główny specjalista ds. wdrożenia w projekcie

 

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej "Hajnówka. Duchowa Witalność"

Gmina Miejska Hajnówka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej Hajnówka. Duchowa Witalność.

  • Data publikacji aplikacji mobilnej: 2020-11-06
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Aplikacja mobilna jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-06
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Strony w dziale: