Informacja o Urzędzie Miasta Hajnówka w wersji ETR

Informacja o Urzędzie Miasta Hajnówka w wersji łatwej do czytania i zrozumienia (ETR)

 

Urząd Miasta Hajnówka znajduje się przy ulicy Aleksego Zina 1 w Hajnówce.

Budynek Urzędu ma jedno wejście główne od strony ulicy Aleksego Zina 1.

Burmistrz Miasta jest szefem Urzędu. Burmistrzem Miasta Hajnówka jest Pan Jerzy Sirak.

Burmistrzowi w pracy pomaga Zastępca Burmistrza, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta oraz pozostali pracownicy Urzędu.

 

Czym zajmuje się Urząd?

W Urzędzie można się zameldować, wyrobić dowód osobisty.

W Urzędzie można zgłosić urodzenie dziecka. W nim otrzymamy akt urodzenia oraz akt zgonu.

W Urzędzie Stanu Cywilnego można wziąć ślub cywilny.

Tu także można zgłosić prowadzenie własnej firmy.

W Urzędzie zapłacisz podatki.

Urząd wydaje pozwolenia na wycięcie drzew.

Urząd zajmuje się utrzymaniem i budową dróg, chodników, ścieżek rowerowych na terenie miasta.

Urząd zajmuje się sprawami ochrony środowiska takimi jak śmieci, dbanie o zieleń miejską.

 

Dostępność architektoniczna:

  • budynek Urzędu ma jedno wejście główne od strony ulicy Aleksego Zina 1. Przed budynkiem znajduje się parking dla osób z niepełnosprawnościami.
  • od parkingu do wejścia głównego prowadzą linie naprowadzające oraz pola uwagi, które pomagają osobom niewidomym i niedowidzącym poruszać się w przestrzeni.
  • aby wejść do budynku należy pokonać dwa stopnie schodów.  Jest tam także podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  • więcej o dostępności architektonicznej można przeczytać w Deklaracji dostępności.

 

Żeby załatwić sprawy w Urzędzie osoba z niepełnosprawnością może:

  • napisać pismo i wysłać je na adres: Urząd Miasta Hajnówka, ulica Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka,
  • przynieść pismo do sekretariatu urzędu. Sekretariat to biuro, w którym można zostawić pisma i inne dokumenty,
  • napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl. ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Do tego sposobu trzeba mieć Internet i swoje konto w ePUAP,
  • napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy: hajnowka@hajnowka.pl,
  • zadzwonić pod numer (85) 682  21 80,
  • przyjść do Urzędu i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy Urzędu. Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

 

 

Strony w dziale: