Otwarte konkursy ofert

 

Konkursy ogłaszane przez Burmistrza Miasta Hajnówka są obsługiwane w systemie witkac.pl

KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ w 2024 ROKU

OGŁOSZENIE TERMIN SKŁADANIA OFERT ROZSTRZYGNIĘCIE
Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce (konkurs II) 21 maja 2024 r.

Zmiana terminu rozstrzygnięcia

Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS 21 maja 2024 r.

Zmiana terminu rozstrzygnięcia

Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji – Akcja Lato 2024 21 maja 2024 r.

Zmiana terminu rozstrzygnięcia

Realizacja inicjatyw sąsiedzkich 25 kwietnia 2024 r.
Zorganizowanie Dnia Ulicy Wierobieja 25 kwietnia 2024 r.
Edukacja mieszkańców miasta Hajnówka w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, zapobiegania ich bezdomności oraz zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu zwierząt towarzyszących (psów i kotów) i właściwej opieki nad nimi 11 kwietnia 2024 r.
Edukacja mieszkańców miasta Hajnówka w zakresie właściwego postępowania z odpadami 11 kwietnia 2024 r.
Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi 11 kwietnia 2024 r.
Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce 11 kwietnia 2024 r.
Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce 11 kwietnia 2024 r.
Aktywizacja i integracja osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta Hajnówka 11 kwietnia 2024 r.
Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową 11 kwietnia 2024 r.

Prowadzenie Miejsc Aktywności Lokalnej

28 marca 2024 r.

Prowadzenie Miejsc Aktywności Lokalnej

27 grudnia 2023 r. Zarządzenie Nr 6/2024 załącznik 6.pdf [40 KB]

Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka

20 grudnia 2023 r. Zarządzenie Nr 6/2024 załącznik 1.pdf [50 KB]
Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz edukacji muzycznej 20 grudnia 2023 r. Zarządzenie Nr 6/2024 załącznik 4.pdf [40 KB]
Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka 20 grudnia 2023 r. Zarządzenie Nr 6/2024 załącznik 5.pdf [40 KB]

Zadania publiczne w sferze upowszechniania kultury fizycznej

 1. organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce,

 2. wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie judo i kulturystyka,

 3. wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie piłki nożnej,

 4. wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie piłki siatkowej,

 5. wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie pływackiej,

 6. wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie lekkoatletyki,

 7. wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie boksu;

20 grudnia 2023 r. Zarządzenie Nr 6/2024 załącznik 2.pdf [50 KB]
Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka 20 grudnia 2023 r. Zarządzenie Nr 6/2024 załącznik 3.pdf [50 KB]
Prowadzenie jadłodzielni w Hajnówce 20 grudnia 2023 r. Zarządzenie Nr 7/2024.odt [20 KB]
Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem 20 grudnia 2023 r. Zarządzenie Nr 8/2024, Załącznik 2
Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych - Akcja Zima 2024 20 grudnia 2023 r. Zarządzenie Nr 8/2024, Załącznik 1

KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ w 2023 ROKU

OGŁOSZENIE TERMIN SKŁADANIA OFERT

ROZSTRZYGNIĘCIE

Aktywizacja i integracja osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta Hajnówka (konkurs II)

6 grudnia 2023 r. Zarządzenie Nr 156/2023 załącznik.pdf [40 KB]
Prowadzenie Miejsc Aktywności Lokalnej 25 października 2023 r. Zarządzenie Nr 135/2023 załącznik.pdf [40 KB]

Zorganizowanie dnia gwary lokalnej

24 lipca 2023 r.

Zarządzenie nr 109/2023 załącznik 1

Zorganizowanie dnia gwary lokalnej 24 lipca 2023 r. Zarządzenie nr 109/2023 załącznik 1
Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS 15 maja 2023 r. Zarządzenie Nr 79/2023 załącznik 2
Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji – Akcja Lato 2023 15 maja 2023 r. Zarządzenie Nr 79/2023 załącznik 1
Realizacja inicjatywy sąsiedzkiej 4 maja 2023 r. Zarządzenie Nr 77/2023 załącznik 6.pdf [40 KB]
Zorganizowanie Dnia Ulicy Wierobieja 4 maja 2023 r. Zarządzenie Nr 77/2023 załącznik 5.pdf [40 KB]
Zorganizowanie wydarzeń związanych z animacją i integracją mieszkańców w formie m.in.: spacerów historycznych, wyznaczenia szlaku kultury hajnowskiej, wyznaczenia miejsc symbolicznych, gier miejskich 4 maja 2023 r. Zarządzenie Nr 77/2023 załącznik 4.pdf [40 KB]
Zorganizowanie wydarzeń integracyjnych i aktywizujących mieszkańców, w tym m.in.: Targi Śniadaniowe, konkursy kulinarne, edukacja z zasad zdrowego żywienia, gotowanie bez prądu, wymiana tradycyjnych przepisów kulinarnych 4 maja 2023 r. Zarządzenie Nr 77/2023 załącznik 3.pdf [40 KB]
Wspieranie działań zwiększających zastosowanie narzędzi IT w ofercie turystycznej miasta 4 maja 2023 r. Zarządzenie Nr 77/2023 załącznik 2.pdf [40 KB]
Popularyzacja wiedzy z zakresu tożsamości oraz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego poprzez odkrywanie historii życia i twórczości znanych kobiet związanych z miastem (organizacja wydarzeń pod hasłem „Hajnówka jest kobietą”)” 4 maja 2023 r. Zarządzenie Nr 77/2023 załącznik 1.pdf [40 KB]
Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową 20 kwietnia 2023 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 74/2023
Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi 3 kwietnia 2023 r. Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 65/2023
Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce 3 kwietnia 2023 r. Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 65/2023
Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce 3 kwietnia 2023 r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 65/2023
Aktywizacja i integracja osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta Hajnówka 3 kwietnia 2023 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 65/2023

Edukacja ekologiczna:

Zadanie 1: Edukacja w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, zapobiegania ich bezdomności oraz zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu zwierząt towarzyszących (psów i kotów) i właściwej opieki nad nimi

Zadanie 2: Edukacja w zakresie właściwego postępowania z odpadami

3 kwietnia 2023 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 65/2023
Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka (II konkurs) 24 marca 2023 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 46/2023.pdf [40 KB]
Zorganizowanie cyklicznych spotkań pn. 'Śniadania biznesowe" 24 marca 2023 r. Zarządzenie Nr 55/2023 załącznik.pdf [40 KB]
Organizacja dwóch konkursów na opracowanie biznesplanu pn. "Mój pomysł na biznes w Hajnówce" skierowanego do uczniów hajnowskich szkół średnich wraz ze wsparciem szkoleniowo - doradczym

Zmiana terminu

11 kwietnia 2023 r.

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 65/2023
Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem 27 grudnia 2022 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2023
Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych – Akcja Zima 2023 27 grudnia 2022 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2023
Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka 20 grudnia 2022 r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 7/2023
Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz edukacji muzycznej 20 grudnia 2022 r. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 7/2023
Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka 20 grudnia 2022 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2023

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

 • organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce,
 • wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie judo i kulturystyka,
 • wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie piłki nożnej,
 • wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie piłki siatkowej,
 • wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie pływackiej,
 • wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie lekkoatletyki,
 • wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie boksu.
20 grudnia 2022 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2023
Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka 20 grudnia 2022 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2023

KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ w 2022 ROKU

OGŁOSZENIE TERMIN SKŁADANIA OFERT

ROZSTRZYGNIĘCIE

Wspieranie działań zwiększających zastosowanie narzędzi IT w ofercie turystycznej miasta 13 września 2022 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 161/2022
Włączanie i partycypacja mieszkańców w planowanie rozwoju miasta (akcja „Zgłoś pomysł na Miasto”) 13 września 2022 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 161/2022

Organizacja konkursu na opracowanie biznesplanu pn. „ Mój pomysł na biznes w Hajnówce” skierowanego do uczniów hajnowskich szkół średnich wraz ze wsparciem szkoleniowo-doradczym.

13 września 2022 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 161/2022
Popularyzacja wiedzy z zakresu tożsamości oraz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego poprzez odkrywanie historii życia i twórczości znanych kobiet związanych z miastem (organizacja wydarzeń pod hasłem " Hajnówka jest kobietą", 12 sierpnia 2022 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 146/2022.pdf [60 KB]

Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS 27 lipca 2022 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 134/2022

Zorganizowanie Dnia Gwary Lokalnej

9 czerwca 2022 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 112/2022

Włączanie i partycypacja mieszkańców w planowanie rozwoju miasta (akcja „Zgłoś pomysł na Miasto”)

9 czerwca 2022 r. Zarządzenie Nr 112/2022

Zorganizowanie cyklicznych spotkań pn. „Śniadania biznesowe” w celu konsultacji i zaplanowania kompleksowych działań, które sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości i osiąganiu sukcesów
przez lokalnych przedsiębiorców

9 czerwca 2022 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 112/2022
Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS 25 maja 2022 r. Zarządzenie Nr 109/2022
Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji – Akcja Lato 2022 25 maja 2022 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 109/2022
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Koncertowy Park Kolejowy” 26 maja 2022 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 79/2022

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze rewitalizacji w 2022 r.

20 kwietnia 2022 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 79/2022

Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową

31 marca 2022 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70/2022
Aktywizacja i integracja osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta Hajnówka 31 marca 2022 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 70/2022
Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce 31 marca 2022 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 70/2022
Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce 31 marca 2022 r. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 70/2022
Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi 31 marca 2022 r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 70/2022
Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Hajnówka 31 marca 2022 r. Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 70/2022
Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka 21 grudnia 2021 r. Zarządzenie 7/2022 załącznik 1.pdf [60 KB]
Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem 21 grudnia 2021 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6 2022.pdf [50 KB]
Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych – Akcja Zima 2022 21 grudnia 2021 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6 2022.pdf [50 KB]

Konkurs w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 • organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce,
 • wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie judo i kulturystyki,
 • wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie piłki nożnej,
 • wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie piłki siatkowej,
 • wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie pływackiej,
 • wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie lekkoatletyki,
 • wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie karate,
 • wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie boksu.
21 grudnia 2021 r. Zarządzenie 7/2022 załącznik 2.pdf [60 KB] -
Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka 21 grudnia 2021 r. Zarządzenie 7/2022 załącznik 3.pdf [50 KB]
Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz edukacji muzycznej 21 grudnia 2021 r. Zarządzenie 7/2022 załącznik 4.pdf [50 KB]
Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka 21 grudnia 2021 r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 6 2022.pdf [40 KB]

 

KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ w 2021 ROKU

OGŁOSZENIE TERMIN SKŁADANIA OFERT ROZSTRZYGNIĘCIE
 1 czerwca 2021 Zarządzenie Nr 62/2021 załącznik 2.pdf [400 KB]
1 czerwca 2021 Zarządzenie Nr 62/2021 załącznik 1.pdf [400 KB]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze rewitalizacji w 2021 r.

pdf Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Hajnówka Nr 28/2021.pdf [200 KB] - Wersja dostępna cyfrowo

Zarządzenie Nr 42/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28 kwietnia 2021

Zmiana terminu

12 maja 2021

Zarządzenie Nr 55/2021 załącznik.pdf [60 KB]
Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową.pdf [600 KB] 14 kwietnia 2021 Zarządzenie Nr 43/2021 załącznik 1.pdf [60 KB]
Aktywizacja i integracja osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta Hajnówka.pdf [800 KB] 14 kwietnia 2021 Zarządzenie Nr 43/2021 załącznik 2.pdf [50 KB]
Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce.pdf [600 KB] 14 kwietnia 2021 Zarządzenie Nr 43/2021 załącznik 3.pdf [40 KB]
Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce.pdf [600 KB] 14 kwietnia 2021 Zarządzenie Nr 43/2021 załącznik 4.pdf [60 KB]
Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi.pdf [600 KB] 14 kwietnia 2021 Zarządzenie Nr 43/2021 załącznik 5.pdf [50 KB]
Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Hajnówka.pdf [600 KB] 14 kwietnia 2021 Zarządzenie Nr 43/2021 załącznik 6.pdf [60 KB]
Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka 19 stycznia 2021r. Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert.pdf [60 KB]
21 grudnia 2020r.
21 grudnia 2020r.
21 grudnia 2020r.
21 grudnia 2020r.
21 grudnia 2020r.
21 grudnia 2020r. Unieważnienie konkursu w dniu 28.12.2020 r.

Strony w dziale: